24 Temmuz 2024
Yaşam

Diplomatik Dil ve Özellikleri

Diplomatik dili anlayabilmek için öncelikle bağlantılı olduğu diplomasi sözcüğünün ne anlama geldiğini öğrenmekte fayda var.

Diplomasi: politikanın devletler arasındaki ilişkiler ile alakalı bir dalıdır.

Diplomasi içerisine bir hükümetin menfaatlerinin dışarıda temsili, uluslararası işlerin yönetimi, devletler arası anlaşmaların idaresi ve işleyişi girer.

Yani diplomasi, uluslararası ilişkilerin müzakereler ile yürütülme sürecidir.

Diplomasideki müzakereler farklı milletler arasında yapıldığı için dil yönünden ortak bir zeminde buluşmaları gerekir.

Diplomasi sürecinde müzakereler farklı uluslar arasında yapıldığı için lisan yönünden ortak bir zeminde buluşma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Ortak zeminin sağlanması, her ülkenin kendi dilinde kendini ifade edebilmesi ve karşı tarafın lisanına ya da uluslar arasında kabul edilmiş ortak bir dile çevrilmesiyle gerçekleşir.

Fakat konu tüm bir ulusu ilgilendiren devletin menfaatleri olduğundan sözlü ya da yazılı ifadelerin yanlış anlamaya yol açmayacak şekilde açık olması gerekmektedir.

Bu durumda çeviri ya da doğrudan ifade ile olsun, diplomatik dilin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar.

Diplomatik dil kelimesi üç farklı kavramı anlatır.

Bunlar:

 1. Diplomatların aralarında konuşurken ya da yazışırken kullandıkları dil kavramı
 2. Diplomasiye yönelik diplomatik terimler
 3. Diplomatlara yönelik bir üslup

Diplomatik dilin tarihçesine baktığımızda geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

18.yüzyıla kadar diplomatik dil Latinceydi.

Diplomatlar yazışmalarını Latince yazar, aynı zamanda da konuşmalarını yine bu dilde yaparlardı.

18. yüzyılın içinde Fransa’nın uluslararası platformda etkisini artmasıyla Fransızlar kendi lisanını diplomatik dil olarak kabul ettirebilmek için çok uğraşmışlar fakat diğer ülkeler buna direnmişlerdir.

Bütün bu karşı durmalara rağmen Fransa, dilinin kullanılmasında yol almış, 1815 Viyana Kongresinde ve 1856 Paris Konferansında Fransızca dili kullanılmıştır.

İngilizce dili ise 1.Dünya Savaşı ardından 1918-19 yılları Paris Konferansında Fransızcayla eşit hakları kazanabilmiştir.

Böylece günümüzde Fransızca ve İngilizce diplomatik dil olarak kendilerini kabul ettirmişlerdir.

Ayrıca bu dillerin yanı sıra, üye katılımcı sayısının ve ülkenin siyasi ağırlığı ya da dünyada bu dilin konuşanlarının sayısı farklı dillerinde kullanılmasını etkiler.

Örneğin; Birleşmiş Milletlerde kabul gören diller İngilizce, Fransızca, Rusça, Çince ve İspanyolcadır.

Devletler eşit ve egemen oldukları için hiçbir devlet, uluslararası ilişkilerde belirlenen bir dili kullanmaya zorlanamaz.

Her devlet istediği takdirde kendi dilini kullanabilir.

Eğer kendi dillerini kullanacaklarsa bunun için dillerinin karşı tarafın anlayacağı şekilde çevrilmesi gerekir.

Yoksa sağlıklı bir anlaşma yapılamaz.

Diplomatik metinlerde bazı terimlere sıklıkla rastlanılır.

Diplomasinin terimlerinin ve anlamlarının iyi bilinmesi ve yerinde kullanılması önemlidir.

Diplomatik dil genellikle teknik kelimeleri içerir ve birçoğu Latincedir.

Diplomatik konuşma da diplomatik yazışma kadar önemlidir.

Diplomatik konuşma 3 kategoride olur:

 1. İki taraflı olarak ve kapalı odada baş başa yapılan görüşmeler
 2. Uluslararası toplantılarda yapılan açıklamalar ve müdahaleler
 3. Çeşitli sebeplerle yapılan nutuklar (yemek, tören, konferans gibi)

Diplomatik konuşmada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur.

Bunlar:

 1. Konuşma süresini uzatmamak.
 2. Söylenecekleri kısa cümlelerle ve açık olarak ifade etmek.
 3. Kullanılacak teknik terimleri önceden belirlemek.
 4. Ele alınacak konuyu her yönüyle incelemektir.

Bilinen diplomatik yazışma türlerinin başında ise nota ve muhtıra gelir.

En çok kullanılan ise notadır.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video