14 Temmuz 2024
Ekonomi

Döner Sermaye Nedir, Nasıl Kullanılır

Elde edilen gelir ortak bir havuz sisteminde biriktirilir.

Kurum içinde çalışan personel nitelik ve derece sınıflandırmasına göre farklı derecelerde döner sermayeden pay alır.

Devlet kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmeleri için döner sermaye tahsis edilmesiyle birlikte bir defaya mahsus olmak üzere bir ödenek ayrılmaktadır. 

Devletin genel bütçesinden tahsis edilen döner sermaye ödeneği, devlet kuruluşunun döner sermaye sistemine geçebilmesini sağlar.

Döner sermaye sistemine dahil olan devlet işletmesi faaliyetlerini sürdürerek para akışı sağlamaya başladığında, kazanılan para döner sermayede gelir olarak kayıt altına alınır.

Harcamaların döner sermayeden yapılması ile birlikte gelir gider döngüsü kurulur ve döner sermaye sistemi efektif bir biçimde işlemeye başlar. 

Kuruluşlar yürüttükleri faaliyetler sonucunda elde ettikleri parayı genel bütçeye değil, döner sermaye bütçesine gelir olarak kayıt etmekte ve böylece sermaye yeniden kullanılabilir hale gelmektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan döner sermaye sistemi, devlet kuruluşlarına sürekli olarak genel bütçeden ödenek ayrılmasını da engeller. 

Döner sermaye sisteminin etkin bir biçimde yürütülmesiyle birlikte devletin genel bütçesi sürekli olarak ödeme yapmak zorunda kalmadığından, bu durum ülke ekonomisi için de oldukça önemlidir.

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlükleri, saymanlık hizmetlerini yürüttükleri kurumun döner sermaye işletme müdürlüğü ile birebir ilişki içerisindedir. 

Birimler tarafından hazırlanan bütün evraklar işletme müdürlüğüne teslim edilir, gerekli kontroller yapıldıktan sonra muhasebe birimine yani saymanlığa gönderilir.

Muhasebeleştirme işlemleri saymanlık tarafından yapılır. 

Örneğin; tıp fakültesi hastanesi sağlık hizmeti, teknik bilimler meslek yüksekokulu mobilya matbaa – basım hizmeti, Ziraat fakültesi ve veteriner fakültesi tarım ve hayvancılık geliri, turizm fakültesi konaklama geliri, araştırma ve uygulama merkezleri sınav ölçme ve değerlendirme geliri, mühendislik fakültesi proje zemin etüt değerlendirme geliri elde edebilir.

İlgili birime kurum ve kişilerden yapılan bağışlar ile proje yardımları buraya gelir olarak kaydedilir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video