14 Temmuz 2024
Kültür ve Sanat

Dünya Edebiyatında Doğal Destanlar

Doğal destan dilden dile dolaşarak günümüze ulaşmıştır.

Efsaneler ve mitlerle beslenir. 

Dilden dile dolaştığı için değişime uğramıştır ve karakterleri insanüstü güçlere sahip kahramanlardır. 

Doğal destanlar üç evre geçirerek günümüze ulaşmışlardır. 

 1. Ortaya Çıkış Dönemi 
 2. Yayılma Dönemi 
 3. Derleme Dönemi 

Şimdi önemli doğal destanları kısaca inceleyeceğiz: 

Gılgamış Destanı:

 • Sümer destanıdır.
 • Mezopotamya’da yaşayıp hüküm sürdüğüne inanılan efsanevi Uruk kralının kahramanlıklarını anlatmaktadır.
 • Gılgamış kelime olarak kralın derisinin camış derisine benzediği anlamına gelir.
 • Yani gücün ve kudretin simgesidir. 

İlyada ve Odissea Destanı:

 • Yunan destanıdır.
 • Her ne kadar anonim kabul edilse de kimi kaynaklarca Homeros adlı bir şair tarafından yazıldığı kabul edilmektedir.
 • Yine bazı kaynaklara göre de iki destanın birbirinden çok farklı anlatımı olduğunda başka başka isimlere ait olduğu da iddia edilmektedir.
 • Yunan kültürünü altılı ölçüyle anlatmıştır ve dünya edebiyatında büyük bir yeri vardır. 

Şahname:

 • İran destanıdır.
 • 60.000 beyit hacmiyle tek kişi tarafından yazılmış en uzun epik şiirlerden kabul edilir.
 • Firdevsi’nin eski İran efsaneleri üzerine kurduğu manzum eserdir. 

Kalevala:

 • Fin destanıdır.
 • Milliyetçi duygularla yazılmıştır.
 • 1917’de Finlandiya’nın Rusya’ya karşı bağımsızlığını ilan etmesinden sonra yazılmıştır.
 • 22795 mısradan oluşur. 
 • Destan toplam 50 bölüme ayrılmıştır. 

Şinto:

 • Japon destanıdır.
 • Bu destanda doğa anlatılır.
 • Yağmur, rüzgar, dağ, ağaç, ırmak gibi tabiata ait parçalar kutsal olarak gösterilir ve aktarılır.
 • Şinto kelime olarak Tanrı’nın yolu anlamına gelmektedir. 

Le Cid:

 • İspanya destanıdır.
 • 12. yüzyılda yazıldığı kabul edilen eser, ana konusu kahramanlıktır.
 • Ahlak değerleri yüceltir ve destanın içindeki betimlemeler oldukça canlı ve gerçekçidir.
 • Rodrigo Diaz ve Vivar’ın hayatlarını konu alır. 

İgor:

 • Rus destanıdır.
 • 1185 yılında Kumanlara karşı girişilen başarısız seferi anlaşılır.
 • Şiirsel bir dille yazılmıştır. 

Nibelungen:

 • Alman destanıdır.
 • Destanda Pagan inançları anlatılır ve Hristiyan ahlakı yüceltilir. 

Ramayana:

 • Hint Destanıdır.
 • 24.00 beyiti vardır.
 • Üç büyük Hindu tanrısından biri olan Vishnu’nun yeniden doğumlarından biri olan Prens Rama’nın yaşadıklarını konu almaktadır.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video