14 Temmuz 2024
Yaşam

Ecrimisil Nedir

Ecrimisil bir hukuk terimidir.

Ecrimisilin kira olarak algılanmaması gerekmektedir.

Ecrimisilde haksız bir işgal vardır.

Bu nedenle geçmişe dönük olarak hesaplanır ve işgalciden alınır.

İşgalciden ücret alınması işgalci için bir hak getirmez, işgalcinin mülkiyet üzerinde tapudan bir hak iddia etmesi söz konusu olamaz.

Hazine taşınmazının veya bir malın, sahibinin izni olmadan gerçek veya tüzel kişilerce işgal edilmesi sonucunda işgal eden tüzel veya gerçek kişilerin kusurlu veya kusursuz olmalarına bakılmaksızın taşınmaz veya malın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir hesaplanarak tazminat talep edilir.

Bu tazminata hukuk dilinde ecrimisil yani haksız işgal tazminatı denir.

Ecrimisil ödeyip işgal edilen yerde oturma veya o yeri kullanma hakkınız da doğmaz.

Ödemeniz halinde de tahliyeniz yapılmaktadır.

İzinsiz olarak inşaat yapılan yerlerde ecrimisili duyduğumuz çok olmuştur.

Gecekondu inşaatlarının izinsiz olarak yapıldığını ve yıkıldığını sıklıkla basından duyarız.

Ecrimisil alma hakkı bu durumlarda da söz konusudur.

Ecrimisil; izinsiz inşaat yapmak, kullanmak, kiraya vermek, sözleşme yenilemeden kullanmaya devam etmek, tahsisli veya kamuya ait kiralanan binanın bir bölümünün işgal edilmesi durumunda ecrimisil alma hakkını doğurur.

Hazine arazisi işgali tazminatı kesinleştiği zaman ödemeler yapılırken taksitlendirme yapılmakta ama taksitlendirmelerde faiz uygulanmaktadır.

Ecrimisile karşı itiraz hakkı mevcuttur.

İhbarname elinize ulaştığı an vatandaşın veya vekilin 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Haksız işgal tazminatı, işgalin devamı halinde ikinci kez ecrimisil bedeli istenmesine neden olmaktadır.

15 gün içerisinde işgal edilen yerin boşaltılması gerekmektedir.

15 gün içerisinde işgalcinin, işgal edilen yeri boşaltmaması sonucu gerçekleşen yaptırımlar vardır.

Kanun ve yönetmelik uyarınca fuzuli işgalin bir bedeli vardır.

Bu bedelin ödenmesi de işgalciye hiçbir hak vermemektedir.

Ecrimisil için ​hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik çerçevesince işlem yapılmaktadır ve bu yönetmelik maddelerine göre gerçekleştirilen işlemler sonucu, bu tür davalar hakkında hüküm verilmektedir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video