23 Temmuz 2024
Gündem

Erken Seçimi Gerektiren Durumlar Nelerdir

Erken seçim Anayasa gereği cumhurbaşkanının kendisine tanınan seçimlerin yenilenmesini isteme yetkisini kullanması ile ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçim kararı alması yoluyla gerçekleşir. 

Anayasa’nın 116. maddesi’ne göre öncelikle yeni seçilen mecliste bir meclis başkanlık divanının oluşturulması gerekiyor. 

Meclis başkanlık divanı oluşturulduktan sonra Cumhurbaşkanı en çok oy alan partinin genel başkanına hükümeti kurması için yetki veriyor. 

Bu yetki süresi hepimizin bildiği gibi 45 gündür.

Eğer 45 günlük süre sonunda hükümet kurulamazsa ya da güvenoyu alamazsa, cumhurbaşkanı en yüksek oyu alan ikinci partinin genel başkanına da hükümeti kurma yetkisi verebilir veya erken seçim kararı alabilir. 

Güvenoyu 276’dır.

Aslında hükümeti kurmak için bir partinin 276 milletvekili çıkarması gerekmez. 

Sadece TBMM’de hükümetin 276 milletvekili tarafından güvenoyu alması gerekmektedir. 

Şu anda Ak Parti mecliste 258 milletvekiline sahip. 

Eğer diğer partilerden 18 milletvekili güvenoyu verseydi Ak Parti tek başına hükümet kurabilecekti. 

Ancak böyle bir durum söz konusu olmadığından ve koalisyon çalışmaları da sonuca ulaşmadığından erken seçim süreci yeniden başlamış oldu. 

Mecliste erken seçim kararı alındığında seçimlere geçici Bakanlar Kurulu ile gidilir. 

Anayasa’nın 114. maddesi’ne göre “Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulu’nu kurmak üzere bir başbakan atar. Geçici Bakanlar Kurulu’na; Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarıyla TBMM’deki veya meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi partilerin gruplarından oranlarına göre üye alınır. Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını TBMM Başkanı tespit ederek, başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partiler yerine, TBMM içinden ya da dışarıdan bağımsızlar atanır. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz. Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni meclis toplanana kadar vazife görür.” ifadeleriyle karara bağlanmıştır.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video