23 Temmuz 2024
Yaşam

Ezoterik Astroloji Nedir

İçe yönelim manasına gelen ezoterizm; herhangi bir konuda derin bilgi ve sırların bir üstat tarafından bireylere öğretilmesidir.

Ayrıca kaynağını da herhangi bir dinden almaz.

Ezoterik terimi kısaca bu şekilde.

Peki ezoterik astroloji tam olarak nedir, buna değinelim.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere astrolojinin, din veya bir inanç sistemi olmayışı, onun ezoterik bir konu olduğunu göstermektedir.

Astroloji, diğer ezoterik bilimler ile içli dışlı bir sistemdir ve de ortak bir kaynağa dayanmaktadır.

Ezoterik astroloji; ruh ile bağlantının nasıl kurulabileceğine ve ruhun ışınları ile kişiliğin nasıl uyumlu hale getirileceği noktasına odaklanır.

Bu ezoterik astrolojide içsel yönetici gezegenler, öncü, sabit, değişken burç grupları ve de yükselen burç gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır.

Ezoterik astroloji, mantık ve sezginin birlikte kullanılabilmesini hedefler.

Bu biçimde akıl ile kalp uyum içerisinde çalışır.

Tüm yaşam birbiri ile ilişkilidir ve büyük bir bütünü oluşturur.

Ezoterik astrolojinin 7 yıllık devreler üzerine kurulu olduğu söylenmektedir.

Dönüşüm ve değişimin gezegeni olan Uranüs’ün güneş etrafındaki yörüngesi 84 yıldır ve her bir burçta kalma süresi de 7 yıldır.

Bundan dolayı 7 yıllık devrelerin bitiminde önemli değişimler söz konusudur.

Ezoterik astrolojide bu 7 yıllık devreler, insan doğumundan başlar ve her bir devre belli bir gezegen tarafından yönetilir.

Bu devreler de insanda erginleşme çağlarıdır.

Birinci devre Ay tarafından yönetilmektedir.

Bu devre doğum ile başlar ve 7. yaşa kadar sürer.

Ay, bireye yansıma gücü verdiğinden dolayı bu devredeyken çocuk etrafındaki her şeyi taklit etmeye çalışır.

Ay dişiliği ve aynı zamanda da anneyi temsil ettiği için annenin çocuk üzerindeki etkisi bu senelerde oldukça önemlidir.

Bir çocuk için annesi, çok ulvi bir noktadır.

İkinci devre ise Merkür tarafından yönetilir.

7 ile 14 yaş aralığını kapsar.

Bu devre ise çocuğun bilgi birikimini ve öğrenme kapasitesini temsil eder.

İletişim gezegeni olan Merkür; çocuğa iletişim kurmayı, kendini ifade edebilmeyi öğretir.

Venüs, kişinin 14-21 yaş arasını yönetir.

Erginlik dönemi sona ermeye başlar ve çocuk cinsel olarak kimliğini yerine oturtur.

Bu evrede güzel sanatlar ve estetik değerler ön plana çıkar.

Güneş ise 21-28 yaş arasını kontrol eder.

Kişilik artık iyice oturmuştur.

Kariyer edinme, yaşamını kurma gibi konulara eğilinir.

Bu devrede güç ve mücadele gezegeni olan Mars tarafından yönetilir.

28. yaştan 35. yaşa kadar sürer.

Bireyin 35-42 yaş arasını, şans gezegeni Jüpiter üstlenir.

Bu dönemde birey, hayatın anlamı üzerine çok sık düşünür.

42-49 yaş arasını temsil eden son evreyse, Satürn’dür.

Birey artık yaşlanmayla yüzleşmiş ve sağlığını korumaya yönelik daha ciddi adımlar atmaya başlamıştır.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video