14 Temmuz 2024
Kültür ve Sanat

Flamenko Dansının Tarihçesi

Dansın kökenine bakıldığında iki farklı görüş öne sürülmektedir.

Birincisi, bu dansın İspanya’nın güneyinde bulunan Endülüs bölgesinde ortaya çıktığını söylerken, ikinci görüş ise bu dansın bölgeye Pakistan ve Hindistan’dan gelen çingenelerin getirdiğini söyler.

Flamenko dansı gitar eşliğinde yapılır.

Dansta baskın olan hareketler el çırpma ve ayak hareketleridir.

Flamenko’nun özü şarkıdır.

En önemli enstrümanı ise gitardır.

Çünkü gitar, halktan bir enstrümandır, halkı temsil eder.

Endülüs bölgesinin tarihine baktığımızda bu bölge, uzun yıllar İspanya himayesinde kalmıştır.

Daha sonra bölgeye gelen Emeviler, buraya kendi kültürlerini ve dinlerini de getirdiler.

Fakat İspanya krallarının fanatik tavırları Endülüslü Müslümanları sindirmeye başladı.

İnsanlar, Hristiyanlığa geçirilmeye çalışılıyor, kabul etmeyenler ise öldürülüyordu.

Yıllar boyunca Hristiyanlar tarafından zulme ve katliamlara uğrayan Endülüs halkının, kendilerini ifade etme şekli olarak karşımıza bu dans çıkmıştır.

Acılarını, mutsuzluklarını bu şekilde ifade etmişlerdir.

Flamenko dansı, bu duyguların dışa vurulmuş, vücut bulmuş şeklidir.

Üç sınıf Flamenko vardır;

Cante Grande (Büyük Şarkı):

  • Ölüm, keder, ayrılık, hasret ve din konularının işlendiği derin şarkıdır.

Cante İntermedio (Orta Şarkı):

  • Dokunaklı fakat ağırbaşlı, genellikle doğu müziğinin özelliklerini taşıyan şarkılardır.

Cante Chico (Küçük Şarkı):

  • Aşk ve eğlence konularının işlendiği şarkılardır.

Endülüs Müziğinin Etkilendiği Diğer Unsurlar:

  • 1700’lerden itibaren İspanyolların Afrika’yı keşfetmeye başlamaları ve sömürge hareketleri ile beraber, İspanya’da liman kentlerinde büyük köle pazarları kurulmuştur.
  • Bu köle pazarlarına getirilen Afrikalı köleler aracılığıyla Afrika müziği, Endülüs Müziğini etkilemeye başlamıştır.
  • Limanlarda yapılan ticaret sayesinde pek çok sanatçı da İspanya’ya gelmiştir.
  • Böylelikle büyük bir kültür alışverişi karşısında Endülüs Müziği, kendine yeni bir hava ve yeni bir tarz kazanmıştır.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video