12 Temmuz 2024
Yaşam

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır

Gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Bu tanımdan yola çıkarak gelir vergisini tanımlamak istersek gerçek kişi tacirlerin gelirleri üzerinden alınan dolaysız ( yansıtılamayan ) bir vergi türüdür.

En çok karıştırılan Kurumlar Vergisi ile arasındaki fark Gelir Vergisinin gerçek kişi tacirler üzerinden alınmasıdır.

Gelir vergisi kanunundaki gelir kavramına giren kazanç ve iratlar, kanunun 2. maddesinde yedi grup halinde aşağıdaki gibi sayılmıştır;

 1. Ticari kazançlar
 2. Zirai kazançlar
 3. Ücretler
 4. Serbest meslek kazançları
 5. Gayrimenkul sermaye iratları
 6. Menkul sermaye iratları
 7. Diğer kazanç ve iratlar

Gelir vergisinin en büyük avantajı bir dolaysız vergi olmasından kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde vergi toplamadaki en büyük adaletsizlik dolaylı vergilerden kaynaklanmaktadır.

Vergi mükellefleri KDV, ÖTV gibi yansıtılabilen vergileri biz tüketicilere yansıtıp refah kaybı yaratabilir, reel geliri düşebilmektedir.

Gelir vergisinin hesaplanmasında 4 farklı tarife uygulanmaktadır.

Bunlar 2015 yılında şu şekilde belirlenmiştir;

 • 12.000 TL’ye kadar %15
 • 29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 fazlası %20
 • 66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 fazlası %27
 • 66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için
 • 15.190 TL %35

Bunun yanı sıra;

 • Ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 fazlası
 • Ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 fazlası oranında vergi alınır.

Gelir vergisi ne zaman ödenir:

 • Gelir vergisi, Gelir vergisi beyannamesi ile 2 eşit taksitte ödenir. 
 • İlk taksit Mart ayının 25’ine kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayının 25’ine kadar ödenmelidir.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video