12 Temmuz 2024
Yaşam

Hacet Namazı Nasıl Kılınır

İslamiyet’te yeri olan Hacet namazı ya da diğer adıyla dilek namazı; dünya yahut ahiret hayatı için bir dileği ve isteği olan kişinin kıldığı dört rekatlık bir namazdır.

Hâcet namazı dört veya on iki rek‘at olarak kılınır. Dört rek‘at olarak kılındığı takdirde birinci rek‘atında Fatiha’dan sonra üç Âyetu’l-kursî, diğer üç rek‘atında ise Fâtiha’dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Her ihtiyâcını Allâh’a arzeden ve her fırsatta O’nu zikredip yücelten Rasûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi ve selem- her hangi bir ihtiyacı olan kimselere iki rek’at namaz kılmalarını tavsiye etmiştir

Hacet duası

Allahümmeinnîes’elüketevfîkaehli’l-hüdâ ve a’mâleehli’l-yakîni ve münâsahateehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri ve ciddeehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbüdeehli’l-verâi ve irfâneehli’l-ilmi hattâehâfük. Allahümmeinnîes’elükemehâfetentahcizünî an ma’siyetikehattâa’melebi-tâatike amelen estehikkubihirıdâke ve hattâünasıhakebi’t-tevbetihavfen minke ve hattâuhlisaleke’n-nasihate hubben leke ve hattâetevekkelealeykefi’l-ümûri ve husnezanninbik. SübhâneHâlikı’n-nûr.

Hacet Duası Meali

Allah’ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakın ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızana rağbet gösterenlerin talebini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyla korkayım. Allah’ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men’etsin, ta ki sana itaat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızana ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için halis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besleyeyim… Nurun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekais ve kusurlardan münezzehtir.

Hacet Namazı Kılınışı

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi

2. Rekatta: Fatiha + İhlas + Felak + Nas

Rekatin sonunda : Ettehiyyâtü

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + İhlas + Felak + Nas

4. Rekatta: Fatiha + İhlas + Felak + Nas  duaları okunur.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video