18 Haziran 2024
Eğitim

Hipotez Nedir ve Nasıl Yazılır

Hipotezin başlıca özellikleri:

  • Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır. 
  • Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
  • Probleme çözüm önermelidir. 
  • Deney ve gözlemlere açık olmalıdır. 
  • Yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.

Bir hipotezde olması gerekenler:

Mantıksal ve ussal (rasyonel) olmalıdır.

Örneğin; “ Düşük gelirli hanelerde kültür harcamaları, yüksek gelirli hanelere kıyasla, daha fazladır.” şeklinde kurulan bir hipotez mantıksal ve akla uygun olmadığı için iyi bir hipotez değildir. 

Kavramlar açık ve işlemsel olarak tanımlanabilir olmalıdır.

Örneğin; içinde mutluluk kavramı geçen bir hipotez, mutluluk kavramını işlemsel olarak tanımlayamadığımız ölçüde uygun bir hipotez olmayacaktır. 

Hipotez sınanabilir olmalıdır.

Bir hipotez ne kadar mantıksal ya da ussal olsa bile, onu sınayabileceğimiz (deneyebileceğimiz) yöntemsel araçlardan mahrumsak, bu hipotez bir önerme olmaktan öteye gitmeyecektir. 

Hipotez literatürle uyumlu olmalıdır.

Literatür, bir hipotezin sınanarak bulguya dönüşmesiyle katkıda bulunacağı bir entelektüel birikimdir ve her hipotez kendi gücünü de bu entelektüel birikimden almalıdır.

Literatüre uyumlu olmak mutlaka güncel geçerli (cari) önermelere dayanmak anlamına gelmemektedir. 

Bu noktada bir bilimsel araştırmanın, en zayıf halkası kadar güçlü (sıhhatli) olabileceği kuralına değinmemiz gerekiyor.

Bir bilimsel araştırma, yukarıda da değinildiği gibi, her biri ayrı ayrı titizlikle tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gereken birçok aşamadan oluşmaktadır.

Önce, literatürle ilişkili olarak, bir araştırma sorusuna yönelik hipotezler kurarız ve bu hipotezler seçtiğimiz paradigma ve ele aldığımız soruyu anlamlı kılan sorunsalla uyumlu olmak durumundadır.

Bu hipotezden yola çıkarak bir araştırma tasarımı yaparız.

Bu tasarımda tüm popülasyonu içermek yerine onu temsilen bir örneklem üzerinde gerçekleştirilecektir ve biz sonraki aşama olarak nasıl ve ne kadar örneklem alacağımızı kararlaştırırız. 

Daha sonra bu örneklemden verileri nasıl toplayacağımızı kararlaştırırız. 

Elde ettiğimiz verileri daha sonra, kullanılan ölçeklere ve elde edilen verilere uygun istatistiksel analizlere (korelasyon, t testi, anova vb.) tabi tutarız ve bu aşamada hipotezleri kabul ya da reddederek “ bulgular ” elde ederiz.

Bu bulguları literatürdeki diğer araştırma bulgularıyla kıyaslayarak genellenebilir sonuçlar elde etmeye çalışırız.

En son olarak da bulgu ve sonuçlarımızı literatüre ve akademik metin yazma kurallarına ( kaynak gösterme, kavramların tanımlanması vb.) uygun bir şekilde rapor halinde yayınlarız.

Görüldüğü gibi bu aşamaların her biri ayrı ayrı tasarlanma ve titizlikle uygulanmaya ihtiyaç duyacağımız aşamalardır.

Eğer bu aşamalardan biri yeterince sıhhatli değilse tüm aşama sıhhatsiz olacaktır.

Etiketler

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video