15 Temmuz 2024
Yaşam

Hiyeroglif Yazısı Nasıl Okunur

Yazıcılar, mürekkep ve fırça kullanarak papirus denen sazlardan yapılmış özel bir çeşit kağıda yazı yazarlardı.

Ayrıca ostraka olarak bilinen kırık çömlek parçalarının üzerine de yazarlardı. 

Mısır hiyeroglif yazısı son derece karmaşıktı.

Yazıcı adı verilen kimseler, okumak ve yazmak için özel olarak eğitilmişlerdi.

Bu becerileri onlara güç ve saygınlık kazandırıyordu.

Yazıcılar tapınaklarda ya da devlet yönetiminde iyi işlere girebiliyorlardı.

Çoğunluk vergi de ödemiyordu.

Daha sonraları Mısırlılar, hiyeroglif yazısının daha kolay bir uyarlaması olan 2 türlü steno yazı geliştirmişlerdir.

Hiyeroglif yazısı ise, tapınaklardaki ve kamusal yapılardaki kayıtlarda kalmıştı.

Mısırlılar, bir yazı biçimi bulan en eski uluslardan biridir.

Onların ” alfabeleri ” bizim bugün kullandığımız gibi harflerden değil, resim ve işaretlerden oluşmuştu.

Mısır yazısına ” kutsal yazı ” anlamına gelen hiyoroglif adı verilirdi.

Bu isim Mısırlıların, yazı yazma yetilerinin onlara ilim Tanrısı Tot tarafından verildiğine inanıyor olmalarından kaynaklanıyordu.

Firavun adları kartuş adı verilen oval bir çerçevenin içine yazılırdı.

Nasıl Okunur:

  • Mısırlılar, bir dili olan en eski kültürlerden biriydi ve hiyeroglif de onların ilk yazı sistemiydi.
  • Hiyeroglif, Yunancada hieros (kutsal) ve glyphikos (oyuntu) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir tamlama ve ilk yazıtlar için gayet uygun bir isim.
  • Mısırlıların alfabelerine verdikleri isim ise kabaca bir şekilde “medunetjer” şeklinde okunuyor ve “Tanrı’nın sözleri” anlamına geliyor.
  • Şık dursa da kocaman taş devri tabletlerine yazmanın en pratik çözüm olmadığı fark edilince, günlük işler için bir de “hiyeratik” adlı yeni bir sistem geliştirilmiş.
  • Hiyeroglif, resmi yazışmalarda kullanılmaya devam ederken, daha hızlı yazmak için geliştirilen hiyeratik, birer resim olan harfleri daha basitleştirip sembolleştirerek yazmayı ve okumayı kolaylaştırıyormuş.
  • Yazmak ve okumak Mısır halkı için normal bir olay olmaya başladıkça, hiyeratik’in daha da basitleştirilmiş hali olan “demotik” ortaya çıkmış.
  • Bu formları kullanarak papirüse yazı yazmak oldukça kolaymış, hiyeroglif ise kullanımı seyrekleşmesine rağmen ortadan kaybolmamış.

Etiketler

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video