15 Temmuz 2024
İş Hayatı ve Kariyer

İş Etiği Nedir

1960’lı yıllarda oluşan sosyal sorumluluk kavramı iş etiğinin oluşmasına zemin

hazırlamıştır.

Sosyal sorumluluk; firmaların birlikte yaşadıkları topluma karşı yükümlülükleridir.

İşletmelerin sosyal sorumlulukları kurumsal sorumluluk, örgütsel sorumluluk ve bireysel sorumluluk

olarak üç guruptan oluşur.

Kurumsal sorumluluk, işletmenin topluma karşı bütün sorumluluklarını

içerir.

Örgütsel sorumluluk ise işletmenin toplum üzerindeki kendine has işlevi üzerine

odaklanmasıdır.

Bireysel sorumluluk dendiğinde bir örgütte yer alan bireylerin, genelde karar alma

durumlarında topluma karşı sorumluluğunu anlayabiliriz.

İş etiği, çalışma ahlakı kavramını da içinde barındırır.

İş ahlakı iş hayatında yaşanılan tüm ahlaki

sorunları kapsar.

Özelikle yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, çetecilik gibi sorunlar bazı işletmelerde

yaşanmaktadır.

İşletmelerin yasalara uygun çalışmaması halinde devlet caydırıcı ya da önleyici

yasaları ile devreye girmektedir.

Tüm bu yasal olmayan eylemler iş etiğine kesinlikle uymamaktadır.

İş etiği mal ve hizmet üreten işletmeler için bazı nedenlerden ötürü önemlidir.

İş ahlakı yeterli

düzeyde olduğunda çalışanların ve müşterilerin sosyal sorumluluk duygularını arttırır.

Ortaklar

arasında sorumluluk duygusunu geliştirir.

Doğaya karşı sorumluluğu geliştirir.

Rakiplerine ve topluma

karşı sorumlu olma duygusunu verir.

Ayrıca iş etiği; verimlilik, disiplin, kalite, etkinlik gibi kavramları

içerir.

İş etiğine uygun bir işletmenin verimliliği artar.

Ahlaki işleyiş, işletmenin her biriminde kendini

gösterir.

Bu durum işletmenin piyasa içindeki ekonomik ve sosyal konumunu olumlu olarak etkiler.

Sonuçta işletmelerde iş verimliliği ile iş etiği birbirine paralel ilerlemeli; bireysel, örgütsel ve

toplumsal olarak da iş ahlakına uygun bir tavır sergilemedir. 

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video