15 Temmuz 2024
İş Hayatı ve Kariyer

İŞKUR’a İşsizlik Başvurusu Nasıl Yapılır

İŞKUR işsizlik başvurusu yapabilmek için öncelikle aşağıda belirtilen koşullara uyuyor olmanız gerekmektedir.

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar
 • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar

İstekleri halinde;

 • 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar
 • Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler

İşsizlik sigortasının kapsamındadırlar ve koşullar uyduğu taktirde bundan faydalanabilirler.

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları ise şu şekildedir;

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak
 • Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.

İşsizlik sigortasına başvuru;

 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.
 • Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda İŞKUR internet adresinden yapılabilir.
 • Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
 • İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir.
 • Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

Etiketler

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video