23 Temmuz 2024
Yaşam

İslamda Toplumsal Görevler

Cemiyet fertlerinin hayatını gözetmek: hiç kimsenin hayatına

haksız yere tecavüz edilemez.

İslam nazarında bir insanı haksız

yere öldüren, bütün insanları öldürmüş gibi olmaktadır.

Fertlerin hürriyetini gözetmek: Yüce Allah tüm insanları hür

olarak yaratmıştır.

Hiçbir kimse meşru bir sebep olmaksızın

başkalarını esir edemez.

Fertlerin vicdanlarını gözetmek: vicdan ilahi bir kuvvettir.

Bu

tamamen ruhun bir özelliğidir.

Kötü şekilde davranan kişinin iyi

bir vicdanı olduğu söylenemez.

İnsanlar birbirlerini iyilikle

uyararak düzeltmeye çalışmalıdır.

Fertlerin ilmi görüşlerini gözetmek: İslamda başkalarının fikrine

ve ilmi görüşlerine tecavüz edilmesi caiz değildir.

Herhangi bir

fikir ve ilmin doğru olup olmadığına yine ilmi şekilde müdahale

edilmelidir.

Fertlerin namus ve şerefini gözetmek: İslam dininde herkesin

namus ve şerefi saldırılardan korunmuştur.

Bu türden bir saldırı

ağır cezayı gerektirmektedir.

Kesinlikle haram bir davranıştır.

Fertlerin mülkiyet haklarını gözetmek: İslamda herhangi

kimsenin mülkiyet hakkına, mülküne ve tasarruf hakkına

tecavüz etmek haramdır.

Herkesin kazancı kendine aittir.

Herkese karşı tatlı dilli ve güler yüzlü olmak: bir Müslüman

daima güler yüzlü olmalıdır.

Hiç kimseyi asık suratla

karşılamamalıdır.

Dargınlığa hemen son vermek: Müslümanlar arasında bir

dargınlık olursa hemen barışırlar.

En fazla 3 gün sonra sarılıp

barışırlar.

Dostları arkalarından savunma: Müslüman birisi gerektiği zamanda din kardeşlerini ve dostlarını savunmalı, onlar üzerinde oluşan yanlış fikirleri gidermelidir.

Düşkünlere ve çocuklara şefkat ve merhamet göstermek, yaşlılara hürmette bulunmak: en önemli örneği ana ve babaya pek ziyade hürmet

etmektir.

Hayırsever olmak ve yardım etmek: Müslümanlar herkes için

hayır ister ve yardımda bulunmaktan haz duyar.

Kendisi için

hayırlı görüp istediği bir şeyi, başkaları içinde istemeyen kimse

İslam muaşeretinin temiz esaslarını gözetmemiş olur.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video