23 Temmuz 2024
Yaşam

Kabir ve Ahiret Hayatı Nasıldır

Ölüm ahiret hallerinin ilk durağıdır.

Ahiret hakikatin zuhur ettiği ve ebedi hayat yolculuğunun başladığı yerdir.

Mahşerde büyük bir adalet mahkemesi kurulacak ve herkesten dünyada yaptıkları iğneden ipliğe sorulacak, ona göre hakkında hüküm verilecektir.

Daha öncesin de insan öldüğü zaman kabirde 

“Münker ve Nekir” denilen melekler tarafından sorguya çekilecektir.

Ölüye soracaklardır; Rabbin kimdir?

Peygamberin kimdir?

Dinin nedir?

Kıblen neresidir?

Buna kabir sorgusu denir. 

Kişi imanına göre bunlara cevap verebilecektir.

Burada ezberleyim de cevap verebileyim diye bir konu mevzu bahis değildir. 

Sizden biriniz vefat ettiğinde sabah ve akşam kendi oturacağı makamı gösterilir.

O kimse cennetliklerden ise cennette oturacağı makamı gösterilir.

Burası senin kıyamet gününde gönderileceğin makamındır denir.

Cehennemlikse, gideceği yer aynı şekilde gösterilir. ( Buhari, Sahih, Müslim )

Melekler tarafından yazılmış olan defter ahirette sahibine verilecek ve ona “al kitabını oku denilecek” ve böylece hiçbir şeyi gizli kalmayacaktır.

Allah’ın adalet ölçüsü olan mizanla amellerin iyi ya da kötü miktarı anlaşılmış olur.

Allah’ın adaletinden şüphe olunmaz.

Sırat cehennemin üzerine kurulmuş, üzerinden geçilmesi pek zor olan bir köprüdür.

Bunun üzerinden Allah’ın iyi kulları rahatlıkla geçer.

Öyle ki amellerinde üstün olanlar, şimşek çakar gibi aniden geçer ve cennete girer.

Kafirler ile müminlerden bağışlanmamış kimseler geçemeyip cehenneme düşeceklerdir. 

Kafirler ebedi olarak, müminler ise cezalarını doldurduktan sonra cennete gireceklerdir.

O gün şefaat hakkı sadece bizim peygamberimize verilecektir. 

Nisa suresi;13. Ayet: ‘ Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse Allah onu, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada devamlı kalıcıdırlar; işte büyük kurtuluş budur. 

Peygamberimize aldırış etmeyenler, asra fenne uygun değildir, modern ihtiyaçlara kafi değildir diyenler Peygamber Efendimizin şefaatinden mahrum olacakları için cehenneme gideceklerdir. 

Ahirette bütün insanlara ait hesaba çekilme işinin bir an önce yapılması için en büyük şefaatte bulunacak kimse Hazreti Peygamber Efendimizdir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video