19 Temmuz 2024
Yaşam

Kavimler Göçünün Nedenleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü; 380-800 yılları arasında doğuda bulunan kavimlerin Avrupa’ya başlattıkları göç hareketine verilen addır.

Dünya tarihinin değişmesine ve Avrupa’nın yeniden şekillenmesine neden olmuştur.

Bu büyük göç hareketi iki dalga şeklinde gerçekleşmiştir.

İlk göç hareketi Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasında çıkan sınır çatışmalarıyla başlamıştır.

Bunun sonucunda da Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.

İkinci göç hareketi ise, doğuda bulunan diğer kabilelerin Avrupa içlerine akınlar düzenlemesini ve otorite kurmasını sağlamıştır.

Kavimler Göçünün Nedenleri:

Kavimler göçünün nedenlerini aşağıda olduğu gibi sıralayabiliriz.

 1. Büyük Hun Devleti’nin dağılmasının ardından, çoğalan nüfus ve kabileler arası rekabetin artması.
 2. Hunların, Asya’nın batısından kendilerine katılan kabileler ile beraber batıya doğru akınlar düzenlemeleri.
 3. Bu akınlar sonucunda baskıya uğrayan kabilelerin yurtlarından ayrılması ve diğer kabilelerle olan çatışmaları.

Görüldüğü üzere Kavimler göçü olarak adlandırdığımız bu büyük kitle hareketinin ana nedeni Hunlardır. 

İlk göç hareketi ile gelen Hunlar batıya doğru ilerlemiş ve eski parlak günlerini arayan, siyasal bir çalkantı içinde olan Roma İmparatorluğu ile savaşarak galip gelmiştir.

Bu savaşlar sonucunda Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Daha sonra Hunların üst üste gelen akınları sonucunda Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Franklar gibi Germen kabileler Batı’ya doğru sürülmüştür.

İkinci göç hareketinde ise, Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa’da büyük değişiklikler meydana getirmiştir.

Kavimler Göçünün Sonuçları:

 1. İlk Çağ sona ermiş Orta Çağ başlamıştır.
 2. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
 3. Göçleri engelleyemeyen Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkılmıştır.
 4. Avrupa’da feodalite rejimi ortaya çıkmıştır.
 5. Göç eden kabilelerin kendileri ve bölgede bulunan etnik unsurlarla kaynaşması sonucunda yeni milletler ortaya çıkmıştır.
 6. Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklıklar içinde kalmıştır.
 7. Hristiyanlık Barbar kavimler arasında yayılmaya başlamıştır.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video