24 Temmuz 2024
Yaşam

Kira Stopaj Vergisi ve KDV

Kira kaynağından kesilen bir vergidir.

Stopaj vergisinin içeriği çok geniştir.

Yapılmış olan kira akdine göre, stopajı ödemekle yükümlü olan kişi kiracıdır. 

Belli bir süre sonra mülkü kiralayan kişi mülkünü satar.

Satın alan muhatap bu defa şirkettir.

Satış işlemlerinde tapuda devir uygulaması yapılır. 

Devredilen taşınmaz mülk, şirketin taşınmaz şirket envanterine kaydedilir. 

Mülkün yeni sahibi doğal olarak kira alacaktır.

Bu sebeple fatura tanzim etmek durumundadır. 

Mülk sahibi ile kiralamaya talip olan kişi arasında kontrat imzalanmak zorundadır.

Kira bedeli net ve brüt ödenek olarak iki tutar şeklinde belirtilmelidir.

Belirlenen net tutar kiracının mülk sahibine ödemekle mükellef olduğu meblağdır.

Brüt olarak belirtilen meblağ ise; kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira bedeline stopaj kesintisi olacak olan tutarın eklenmesiyle oluşan tutardır. 

Kontratta bu ayrıntılara dikkat edilmelidir.

Aksi takdirde kontratta belirtilen tutar brüt kabul edilir. 

Faturanın tanzim şekli; faturayı net kira bedeli + stopaj tutarı + % 18 KDV olarak düzenlenmektedir.

Bu uygulamanın sonucunda bir takım farklılıklar yaşanabilmektedir.

Bazı maliyeciler, yeni mülk sahibi bir şirket olduğu hasebiyle ve taşınmaz şirket aktifinde olduğu için kira bedeli; net kira ücreti + %18 KDV formülü uygulanarak ödeme yapılacağı için fatura buna göre düzenlenir.

Muhtasar düzenlemek zorunda olduğu beyannameye brüt kira bedeli yazılmalıdır.

Stopaj kısmına aşağıdaki formülle hesaplanan meblağ yazılmalıdır.

Örneğin: 2010 senesinde bir iş yeri için ödenecek kira bedeliniz 500 TL olsun.

500 TL’nin net kira brütü: 500/ 0,80 = 625 TL olur.

Stopaj ödeneği : %20 625 x 20 / 100 = 125 TL olmaktadır.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video