13 Temmuz 2024
Eğitim

Kişisel Gelişimde Televizyon ve Bilgisayarın Rolü

Kişisel gelişim insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir.

Biyolojik gelişim belirli

bir süreçte tamamlanır fakat kişilik gelişimi yaşam boyu devam eder.

Kişilik gelişiminde etkili birçok faktör mevcuttur.

Temel yapıyı aile oluşturmaktadır.

Çocuklukta

başlayan bu süreç; çevre ve yaşam koşulları ile şekillenmeye devam eder.

Kişisel gelişimde diğer etkileyici etmenler arasında televizyon ve bilgisayar da yer alır.

Yaşadığımız

çağda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilgiye erişim oldukça kolay hale geldi.

Televizyon ve

bilgisayarların kişisel gelişimimize katkısı tercih ettiğimiz konular ya da programlarla bağlantılıdır.

Televizyon hemen hemen her evde yaygın olarak izlenen bir aygıt.

Maalesef günümüz programlarına

baktığımızda oldukça seçici olmamız gerektiğini anlayabiliriz.

Özellikle çocuklarımız için programları

kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde seçip izletmeliyiz.

Şiddet içeren, ahlaki bakımdan kötü

örnek olabilecek programlar kontrolümüz dışında ekranlarda görünmekte.

Sonuçta neyi

izleyeceğimizi ya da izleteceğimizi biz seçerek kişisel gelişimi olumlu etkileyecek programları tercih

edebiliriz.

Bilgisayar ise, çocukların dahi aktif olarak, hatta bağımlılık derecesinde kullandıkları teknolojik bir

alet.

Sınırsız bir bilgi ağı içeren bilgisayar, adeta dünyayı evinize getiriyor.

Bu nedenle bilgisayar

kullanırken kontrollü olmak, ruhsal ve kişisel bozukluklara sebep olabilecek sitelerden uzak durmak

faydalı olacaktır.

Kişisel gelişime yarar sağlayacak uzmanların çalışmalarını içeren bilgilere bir tıkla

ulaşabilirsiniz.

Gelişim yaşam boyu devam etmekte olan bir süreç…

Kişisel gelişimi olumlu yönden devam ettirmek,

yeniliklere açık olmak, hayatınızı kolaylaştıracağı gibi yaşamınızı da anlamlandıracaktır.

Bunun için

yapmanız gereken elinizdeki tüm imkanlardan faydalanmak.

Televizyon ve bilgisayar en etkili araçlar

olacaktır.

Tercih sizin…

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video