13 Temmuz 2024
Yaşam

Kuduriye Duası Nasıl Okunur

Her kim bu duayı tam ihlaslı bir kalp ile okur ve ardından dileğini arzu ederse o kişinin muradı kısa bir süre içerisinde gerçekleşir.

Aynı zamanda bu dua genellikle eski eşin veya sevgilin geri dönmesi için de okunmakta ve tesirini göstermektedir.

Ayrılan sevgilinin geri dönmesini istiyor iseniz Kuduriye duasını, her hangi bir cuma günü sela vaktinde taze bir abdest almalı, kıbleye dönük edepli bir şekilde oturmalı ve duayı okumalıdır.

Duayı bitirdikten sonra niyetini ve arzu ettiği sevgiliyi Allah’tan istemelidir.

Kuduriye Duası:

” Bismillâhirrahmânirahîm

Allâhümme ya Alîmu ya azim ya Rahmânu ya Rahîmu ya Kuddûru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbül rabbi ve nimle hasbi hasbi ten suru men taşa ve inek entel aziz ur rahimi, Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.

Ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. 

Ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen, ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. 

Veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine. Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.

Ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sadvensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn Ya Kudduru Ya Kudduru Ya Kudduru. 

Ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya Kudduru Ya Kudduru Ya Kudduru. 

Allahümme yessir lena umurena mear rahati likulubina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün Ya Kudduru Ya Kudduru Ya Kudduru. “

Bismillahirrahmanirrahim.

Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.

Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.

Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşilazim.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yühıbbunehüm kehubillahi. Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine. Velhamdülillahi rabbil alemin.

Amin.”

Etiketler

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video