25 Temmuz 2024
İş Hayatı ve Kariyer

Kurumsal İmaj ve Önemi

Kurumsal imaj, kurumların halkla ilişkiler bölümünün en önemli işlerinden biridir.

Kurumsal imajın sunulmasında reklam ve görseller önemlidir.

İmaj; genellikle gerçeğe yakın olanın resimle aktarılmasıdır.

Amaç kitlenin yani kamuoyunun etkilenmesidir.

Kurumsal imajın oluşmasında kamuoyunda saygınlık, güvenilirlik ve verimlilik gibi olumlu çağrışım oluşturma amacı vardır. 

İmaj; her an, her yerde oluşabilen olumlu veya olumsuz izlenimdir.

İzlenim; kurumun logosuyla, ambalajıyla, kurumun vermiş olduğu hizmetle, çalışanların müşterilere nasıl davrandığı, reklam ve broşürleriyle her yerde oluşabilmektedir. 

Kurumsal imajın yönetimde geliştirilmesinin merkezinde üç önemli aşaması vardır.

Bunlar:

Kurumun kişiliği; bireyler ve kurumlar kimlikleri doğrultusunda kişiliklerini yansıtırlar.

Kurumun kimliği; kuruluşun fiziksel görüntüsü ile ilgilidir. Bireyin zihnindeki görüntüyü oluşturur. Kurumsal kimlik kurumsal ilintilidir.

Kurumun imajı; iç ve dış hedef kitle üzerinde inandırıcılık ve güven yaratmak ile sürdürmek gibi önemli bir işlevi yerine getirir.

Hem kuruluş içinde hem de kuruluş dışında oluşturulacak imajın tek ve inandırıcı olabilmesi için gerçekle uyum içerisinde olmasına bağlıdır.

İmaj, gruplar üzerinde bıraktığı bütünsel algıdır.

Kurumsal imaj hedefteki kişinin gözündedir. 

Kurumsal ileti alıcıdaki kurum hakkında oluşan resimdir.

Kurumsal imajın olumlu olması halinde markanın bilinilirliği artar, uzun vadede raflarda satış yerlerinde kendine yer bulur ve hedef kitleye doğru iletişimde bulunarak diğer rakiplerinden sıyrılarak onların önüne geçmektedir.

Kurumsal imajın olumsuz olması durumunda ise marka kendini yeterince tanıtamaz, satışları düşer ve acil şekilde kurumsal imajı konusunda çalışmalara başlamaktadır. 

İmaj hayatın her alanında önemli bir etkiye sahiptir.

İyi ve olumlu bir imajla birçok kapı açılmaktadır.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video