18 Haziran 2024
Eğitim

Marmara Üniversitesi Tarihçe, Akademik Birimler ve Yaşam

Tarihçe:

16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak Cağaloğlu’nda İstanbul Kız Lisesi’nin arkasındaki bir evde eğitime başlamış olan Marmara Üniversitesi; ilk mezunlarını ( 13 kişi ) 1887’de vermiştir.

21 Eylül 1889’da Maârif Nezâreti’ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir.

15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti’ne bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bugüne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.

1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş, 1982 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle de Marmara Üniversitesi adıyla Türk Yüksek Öğretim Kurumları arasındaki yerini almıştır.

Marmara Üniversitesi, 1982 – 1983 eğitim ve öğretim yılında 9 fakülte, 1 yüksek okul, 1 enstitü ile eğitim ve öğretime başlamıştır.

Bugün fakülte sayısı 16’ya, yüksek okul sayısı 9’a, enstitü sayısı da 11’e yükselmiştir.

Üniversitemizde halen açık olan ön lisans ve lisans program sayısı 199’dur.

Marmara Üniversitesi, Türkiye’nin bilimsel birikimine 3.000’e yakın öğretim elemanı  ve 70.000’nin üzerinde öğrencisiyle katkıda bulunmaya çalışan önemli yüksek öğretim kurumlarından biridir.

İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere akademik birimlerde Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça’dan oluşan 5 dilde eğitimi bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye’deki tek, çok dilli üniversitesidir.

Marmara Üniversitesi, 1982’den sonra hızla büyümüş, fakülte, enstitü, yüksek okul, meslek yüksek okulu ve araştırma – uygulama merkezleri ile eğitim -öğretim ve araştırma görevlerini devam ettirmiştir.

Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversite, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla ülkemizi yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil etmektedir.

Marmara Üniversitesine bağlı fakülteler;

 • Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Teknoloji Fakültesi
 • Teknik Eğitim Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • İşletme Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • İktisat Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Fen – Edebiyat Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi

Marmara Üniversitesi Hastaneleri:

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı bilgi ve randevu işlemleri için; marmareah

Marmara Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi: bys.marmara

Kampüste Yaşam:

 • Kültür Merkezleri
 • Sağlık ve Yaşam
 • Spor Tesisleri
 • Sosyal Tesisler
 • Yemekhane
 • Yurtlar
 • Konuk evi
 • Merkez Kütüphane
 • Birim Kütüphaneleri
 • Ücretsiz Kurslar
 • Öğrenci Kulüpleri

Marmara Üniversitesi Teknokent:

TUBİTAK Gebze Yerleşkesi Marmara Teknokent A.Ş.

Yüksek / ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için  çalışmalar yürütülmektedir.

Detaylı Bilgi için: marmarateknokent

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video