12 Temmuz 2024
İş Hayatı ve Kariyer

Mobbing Nedir

Mobbing’in sözlük anlamı; psikolojik baskı, rahatsız etmek ve sıkıntı vermektir.

Bizim üzerinde duracağımız konuyu anlatan en iyi açıklama ise; iş yerinde psikolojik terör estirmek olacaktır.

Hiyerarşik yapılanmanın olduğu gruplarda veya zayıf kontrolün hakim olduğu topluluklarda, gücü elinde bulunduranların bu zayıf gruplara psikolojik yollara başvurarak, ahlaka ve etik kurallara aykırı yöntemlerle uyguladığı uzun süreli sistematik baskıdır.

Kavram olarak Türkiye’de yeni olsa da aslında çok sık karşılaşılan bir durumdur.

Yüksek işsizlik oranlarından dolayı çalışanların değersiz görülmesi her geçen gün mobbing’in fazlasıyla artmasına sebep olmaktadır.

Yaş, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin herkese karşı uygulanıyor ve birçok kuruluşta görülüyor maalesef.

Mobbing durumları karşısında neler yapabiliriz;

 • Tabi ki bu durum karşısında sessiz kalmayacağız.
 • Bütün işçilerin yaptığı işler ve verdiği emekler çok değerlidir.
 • Bu yüzden emeğimize sahip çıkmalıyız.
 • Peki bunu nasıl mı yapacağız.
 • Tabi ki sahip olduğumuz hakları bileceğiz ve bu yıldırma çabalarına tepkimizi koyacağız.

İşe hukuki haklarımızı hatırlatmakla başlayalım:

 • Mobbing’e uğrayan kişi veya kişiler, mobbing uygulayan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler.
 • Koşulları söz konusu ise işçi; kötü niyet tazminatı hükümlerine başvurabilir.
 • Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.
 • Belli şartlarda da ayrımcılık tazminatı isteme hakkı da vardır.
 • İş Kanunu’nun 5. Maddesi’nde eşit davranma borcu ve buna aykırı yaptırımlar düzenlenmiştir.
 • Buna göre; iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
 • Mobbing ile ilgili daha başka bir sürü yasal dayanaklarımız mevcuttur.
 • Bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyanmesi’nde, İLO ( Uluslararası Çalışma Örgütü ), Filadelfiya Bildirgesi’nde, Anayasamızda, Türk Medeni Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan açıkca bu durumlara maruz kalınan kişilerin haklarını korumak amacıyla düzenlenmiş maddeleri içermektedir.

Bunlara göz atmanızın kendi faydamıza olduğunu düşünüyorum.

Bunların dışında kendi alacağımız önlemlerde var.

Biraz da bunlardan bahsetmek gerekirse;

 • Karşılaştığınız baskıcı davranışları, gereksiz emirleri yazılı olarak kaydedin.
 • İlk fırsatta zorba kişi veya kişileri yetkili birine rapor edin.
 • Eşit pozisyonda bir kişiyse üstünüze, üstünüz ise yönetim kurulu ve insan kaynaklarına elinizdeki kanıtlarla beraber bildirin.
 • Hatta iş arkadaşlarınızla durumu paylaşın, sizin gibi rahatsız olanlar varsa toplu şikayet yoluna gidin.
 • Hukuki açıdan yapılması gerekenleri araştırın ve bunları yetkili kişilerce paylaşın ki; sizin kolayca ezilemeyeceğinizi karşınızdaki kişiler anlasın ve buna göre bir değerlendirme yapılabilsin.

Mobbing’in engellenebilmesi öncelikle, sorunun ana kaynağının anlaşılması ve çözülmesiyle mümkün olacaktır.

Bu da daha fazla bilinçli çalışan ve işçi dayanışmasıyla mümkün olabilir.

Belki bu konunun daha çok gündeme getirilmesiyle başarılabilir.

İyi çalışmalar.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video