19 Temmuz 2024
Eğitim

Müzakerelerde Güç Türleri

Zorlayıcı Güç:

 • Bu gücün temelinde ekipte bulunan kişilerin veya personelin korku kavramıyla alakalı algıları esastır.
 • Ekip üyelerini belirlenen yönde tavırlara ilerletmek adına yapılan maddi ve manevi dayatmaları, farklı bir deyişle lider konumda bulunan bireyin diğerlerine ceza verme gücünü temsil eder.
 • Örneğin; bir yönetici personeli işten atma, maaşlarını kesme ve görevini değiştirme gibi iş haklarını zorlayıcı güç çerçevesinde değerlendirilir.
 • Bu tarz bir güç olduğunda çalışanlar maddi ve manevi anlamda olması muhtemel bir dayatmanın muhatabı olmamak adına görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırlar.

Ödüllendirme Gücü:

 • Ödüllendirme gücü zorlayıcı gücün aksine güçsüz olan kişinin güçlü olan tarafın isteklerine uymaları durumunda ve talep edilen biçimde davrandıklarında farklı şekillerde ödüllendirileceğine inanmalarına dayalı bir güçtür.
 • Güçsüz taraf, güçlü tarafın kendilerini ödüllendirme hakkı ve yetkisini kabul ederler.
 • Yapılacak ödüllendirme maddi olabileceği gibi manevi bir ödüllendirme de söz konusu olabilir.
 • Örneğin; maaş artışı, övgü alma, kıdem artırma gibi ödüllendirmeler liderler açısından güç kaynağı olarak gösterilebilir.

Yasal (Meşru) Güç:

 • Kişiler veya takipçilerin, yöneticinin kendilerinde bazı davranışların takibi veya bekleme haklarına sahip olduğunun kabul görmesini ifade eder.
 • Sosyal hayatta bazı inanç ve uygulamaların zaman içinde kabul görmesi gücün dağılımında oluşan farklılığında kabul görmesini beraberinde getirir.
 • Bu güç çoğunlukla kişilerin pozisyonlarından ve derecelerinden kaynaklıdır.
 • Bazı pozisyonlarda bulunan kişilere takipçiler bir otorite veriyorsa bu pozisyonda bulunan bireyin kendilerinden değişik isteklerde bulunma hakkı olduğunu da kabul ederler.

Karizmatik Güç:

 • Çalışanların örgüt yapısı içinde yönetici ya da lider olarak gördükleri kişiler hakkında kültürel yapılarına, istenen kaynaklara veya özelliklere sahip olması gibi bir algı oluşmuş ise karizmatik gücün varlığından bahsedilebilir.
 • Örgütsel yapıda karizma; yöneticinin diğerleri üzerinde güven, hayranlık duyma ve beğenisini kazanma yeteneği olarak adlandırılabilir.

Uzmanlık Gücü:

 • Bu güç kaynağını çalışanların yönetici kişinin bazı hususlarda sahip olduğuna inandığı bilgi ve deneyimleri ifade etmektedir.
 • Uzmanlık gücü özel bir yetenek ve bilgi temeline kuruludur.
 • Bir işte uzmanlaşmak, diğer kişilerin size bağımlı çalışmasını sağlar.
 • İnsanlar her zaman deneyimli ve uzman bireylere karşı saygı hissederler.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video