29 Mayıs 2024
İş Hayatı ve Kariyer

Net Maaş Nasıl Hesaplanır

Net maaş aylara göre farklılık gösterir, yıl sonuna doğru net maaşınız en düşük miktara iner, sene başında ise yeniden yükselir.

İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesi kurulurken kararlaştırılan veya bir koşul ileri sürülmeden işverenin işçiyi işe alırken bildirdiği ücret “ asıl ücret ”tir.

Buna “ çıplak ücret ” de denilmektedir.

Giydirilmiş ücret, kıdem ve ihbar tazminatı hesabına esas ücrettir.

Bunların dışındaki ikramiye, yıllık izin ücreti, hafta tatili, genel tatil, fazla çalışma paraları gibi işçi alacakları asıl ücret ( çıplak ücret ) üzerinden hesaplanır

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesine göre ” ücret ” tanımı yapılmış ve ” asıl ücret ” ile ” ücret ekleri ” şeklinde bir ayırıma gidilmiştir.

İşçinin işe alınırken belirtilen ücretin asıl / çıplak ücret, bir başka deyişle net ücret olduğu, çıplak ücrete eklenen ve işçiye yan ödeme biçiminde sağlanmış bulunan para ve parayla ölçülebilen yararlar toplamına ” giydirilmiş ücret ” denildiği ifade edilmiştir.

Örneğin; işçi Ahmet Genç 2007 yılı Ocak ayında 30 gün çalışmış ve brüt 840 YTL ücret tahakkuk ettirilmiştir. Bu işçinin net ücretini hesaplayalım.

Brüt Ücret= 840

SSK İşçi payı= Brüt ücret x % 14

                     = 840 x 0,14 = 117,60

SSK işsizlik sigortası= Brüt ücret x% 1

                                 = 840 x 0,01=8,40

Gelir Vergisi Matrahı= Brüt ücret – ( SSK işçi payı + SSK işsizlik sigortası işçi payı )

                                 = 840 – (117,60 + 8,40)

                                 =840 – 126=714

Gelir Vergisi = Gelir vergisi matrahı x % 15

                    = 714 x 0,15=107,10

Damga Vergisi = Brüt ücret x %06

                        =840 x 0,006= 5,04

Kesintiler toplamı =SSK işçi payı + SSK işsizlik sigortası + G.V +D.V

                            =117,60 + 8,40 +107,10 + 5,04

                            =238,14

Net ÜCRET = Brüt ücret – Kesintiler toplamı = 840 – 238,14 = 601,86

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video