24 Temmuz 2024
Yaşam

Osmanlı Tarihindeki İlkler

 • Osmanlı Devleti padişahlığı görevini üstlenen ilk hükümdar Osman Beydir.
 • Osmanlı Devletinde ilk defa Osmanlı Devletinin parası padişah Osman Beyin emri ile basılmıştır.
 • Osmanlı Devletinde ilk kez düzenli ordu Orhan Bey tarafından kurulmuştur.
 • Osmanlı Devletinin ilk veziri Alaaddin Paşa olmuştur.
 • Osmanlı Devletinin ilk kadısı Karamanlı Dursun Fakih olmuştur.
 • Osmanlı Devleti ilk donanmaya Orhan Bey döneminde kavuştu.
 • Osmanlı Devletinin ilk tersanesini Karamürsel’de Orhan Bey kurmuştur.
 • Karesioğulları Osmanlı devletine ilk defa katılan beylik olmuştur.
 • Osmanlı Devletinde ilk defa Orhan Bey zamanında denizcilik alanı çalışmaları başladı.
 • Osmanlı Devleti ile Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş Koyunhisardır.
 • Osmanlı Devleti ile Bizans arasında gerçekleşen ilk büyük savaş Maltepe’dir
 • Söğüt, Osmanlı Devletinin ilk başkentidir.
 • Osmanlı Devletinin ilk vakfı Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
 • Osmanlı Devletinde ilk altın para Fatih döneminde döktürüldü.
 • Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları arasındaki ilk savaşı 1.Murat gerçekleştirmiştir.
 • Osmanlı Devletinin ilk yeniçeri ocağı 1.Murat dönemimde oluşturuldu.
 • Osmanlı Devletinin ilk topçu ocağı 1.Murat döneminde açılmıştır.
 • Osmanlı Devleti Çirmen Savaşı sonrası ilk kez Orta Avrupa Ticaret yolunu kontrol altına almıştır.
 • Çeyiz olarak Osmanlı Devletine katılan ilk beylik Germiyanoğulları olmuştur.
 • Osmanlı Devletinin ilk mali teşkilatı 1.Murat döneminde kurulmuştur.
 • Osmanlı Devletinin yaşadığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşı olmuştur.
 • Osmanlı Devlet ile Haçlılar arasında yapılan ilk büyük savaş 1.Kosova olmuştur.
 • Osmanlı Devletinde İstanbul’u kuşatmış ilk padişah Yıldırım Beyazid olmuştur.
 • İçlerinde Fransa ve İngiltere’nin de bulunduğu ilk haçlı muharebesi Niğbolu olmuştur.
 • İlk defa Türk Birliği Ankara Savaşında bozulmuştur.
 • Şeyh Bedrettin isyanı hem dini hem sosyal içerikli olan ilk isyandır.
 • Osmanlı Devletinde ilk taht kavgaları Fetret döneminde yaşanmıştır.

Osmanlı Devletinde Yükseliş:

 • Osmanlı Devletinde ilk defa İstanbul’un fethi sırasında havan topu kullanılmıştır.
 • Kul sistemi ilk kez Fatih döneminde hayata geçmiştir.
 • Fatih döneminde ilk kez Kubbealtı adı verilen vezirler göreve getirilmiştir.
 • Kanunname-i Ali Osman ilk yazılı Osmanlı devleti kanunu olmuştur.
 • Kapitülasyonlardan ilki Venediklilere Fatih döneminde Fatih tarafından verilmiştir.
 • İpek yolu ilk kez Osmanlı Devletinin kontrolü altına geçmiştir.
 • Türk – Osmanlı mimarisi ilk kez bu dönemde ortaya çıkmıştır.
 • Osmanlı Devletinde ilk defa Fatih zamanında Karadeniz, Türk Gölü haline dönmüştür.
 • Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk kez cülus bahşişi dağıtılmıştır.
 • Yabancı bilim adamlarından ilk kez Fatih zamanında yararlanılmıştır.
 • Fatih döneminde ilk kez duvarları yıkabilen toplar dökülmüştür.
 • Osmanlı Devletinde ilk defa gemiler Fatih döneminde karadan yürütülmüştür.

Osmanlı Devletinde Duraklama:

 • Sınırlar Ferhat Paşa Antlaşması ile en geniş halini aldı.
 • 1.Ahmet döneminde ilk kez kafes usulü hayata geçmiştir.
 • Osmanlı Devletinde ilk olarak Genç Osman yeniçeri ocaklarını kaldırmayı denemiştir.
 • 2.Osman İstanbul olan başkenti Anadolu’ya götürmeyi düşünmüştür
 • 4.Murat emniyeti sağlamak için ilk kez sokağa çıkma yasakları uygulamıştır.
 • Erdel Beyliği kaybedilen ilk beyliktir.
 • 2.Mustafa ordu ile beraber sefere giden son padişahtır.

Osmanlı Devletinde Gerileme:

 • Osmanlı Devletinde ilk defa Lale Devrinde elçiler Avrupa’ya gönderildi.
 • Kumaş ve kağıt fabrikaları ilk kez lale devrinde kuruldu.
 • İlk kez itfaiyeci birlikleri kuruldu.
 • Çiçek aşısı ilk kez kullanıldı.
 • İç borçlanma ilk kez 3.Mustafa devrinde başladı.
 • Küçük Kaynarca ilk kez Osmanlının iç işlerine karışılmasını sağlamıştır.
 • Küçük Kaynarca yüzünden Osmanlı ilk defa Tanzimat ödedi.
 • Nizamı cedit Avrupa tarzında kurulan ilk ordudur.
 • 3.Selim Avrupa’daki ilk devamlı elçilikleri açtı.
 • Nizam-ı Cedit ordusu ilk galibiyetini kazandı.

Osmanlıda Dağılma

 • İlk kez milliyetçilik isyanı yaşanmıştır.
 • Padişah yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır.
 • İlk kez azınlıklara imtiyazlar verilmiştir.
 • 2.Mahmut Takvim-i Vekayi isimli ilk resmi gazeteyi çıkarttırmıştır.
 • Nüfus sayımı ilk kez yapılmıştır.
 • 2.Mahmut tarafından kılık kıyafet ile ilgili değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
 • Osmanlı Devletinde ilk olarak 1.Meşrutiyet döneminde siyasi partiler kuruldu.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video