23 Temmuz 2024
Anne ve Çocuk

Otizm Nedir

Yapılan araştırmalara göre otizm rahatsızlığı olan bir çocukta, üç yaşından önce aşağıda belirttiğimiz alanların birinde ya da daha çoğunda gecikme ya da anormal durumlar kendini gösterecektir.

Bu alanlara kısaca değinmek gerekirse;

 • Sosyal iletişim
 • Sosyal iletişim kurarken kullanılan dil
 • Hayali ya da sembolik olarak oyun oynama

Bir çocuğa otizm teşhisinin konulabilmesi için bazı belirtilerde en az 6 kriteri barındırması gereklidir.

Bu kriterleri şöyle sıralayabiliriz;

 1. Sosyal etkileşimde bozukluk hali (Çocukta en az iki belirti görülmelidir.)
 2. Sosyal iletişimde yaşanılan zorluklar. Çocuğun gelişim seviyesine göre yaşıtlarıyla ilişki kuramaması, başarıları, ilgilendiği alanlar ve haz duyduğu olayları başkalarıyla paylaşma konusunda isteksiz olması. Sosyal ve duygusal iletişimde katılımcı olamamak ya da yanıt verememek
 3. İletişim bozukluğu (En az bir tane görülmelidir.) Çocuğun ailenin konuştuğu dili geç konuşması, dil gelişiminin hiç olmaması ve çocuğun bu durumunu hareketlerle telafi etmeye çalışmaması. Çocuk konuşuyor olsa da konuşmayı başlatma ya da sürdürmede yetersiz kalan girişimler. Sürekli tekrarlayan, sıradan ya da öznel dil kullanması. Yapılan saptamalara göre otistiklerin % 40’ı hiçbir zaman konuşmazlar.
 4. Çocuğun gelişim seviyesine göre sosyal oyunlar oynamaması ya da hayali oyunlar oynaması. Sürekli tekrarlayan, sınırlı ve sıradan aktivitelerle ilgilenmesi, anormal ilgi alanlarının olması. Bir amacı olmasa da tekrarlanan hareketleri yapmakta ısrarcı olması.
 5. Nesnelerin parçalarıyla sürekli meşgul olması
 6. Olaylara karşı empati kuramaması

Günümüzde otizmin sebebi tam olarak belirlenememiştir.

Otizmin tek bir sebebi yoktur.

Birçok sebebi olduğu bilinmektedir.

Otizm rahatsızlığı olan kişilerin beyinleri normalden farklı çalışır.

Hücreler arasında mesaj taşımakla görevli olan kimyasal ileticilerde bir eksiklik veya fazlalık olduğu düşünülmektedir.

Bunların yanında bazı genetik hastalıklar da otizme yol açabilir.

Otizmli bir çocuğun kardeşinde otizm görünme olasılığı genel nüfusa göre bakıldığında 50-100 kat fazladır.

Tek yumurta ikizlerinin her ikisinin otizmli olma riski çift yumurta ikizlerine göre daha fazladır.

Otizm hastalığının nedenleri ne olabilir?

 • Anne karnında geçirilmiş olan kızamıkçık virüsü birçok anormalliği getirirken otizme de neden olmaktadır. Ancak bilinmelidir ki; otizmin bir tek nedeni olamaz, birden çok etken nedeniyle ortaya çıkan karmaşık bir hastalıktır otizm.

Otizm hastalığı erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülmektedir.

Otizmli kişilerin %70’inde zeka geriliği de yaşanmaktadır.

%30’u normaldir ve bu dilimin %10’ununda da üstün bir zekaya sahip oldukları görülmektedir.

Otizm hastalığına eşlik eden rahatsızlıklar hiperaktivite bozukluğu, duygudurum bozuklukları ve epilepsidir.

Her üç çocuktan biri epileptik manada risk taşır.

0-5 yaş arasında ve ergenlik zamanında epilepsi nöbetlerinin yaşanma riski artar.

Otizm teşhisi bu konunun uzmanlarınca ayrıntılı inceleme yapıldıktan sonra konulabilir.

Erken dönemdeyken teşhisin konulup uygun olan en kısa zamanda otizmli çocuğun eğitimi verilmeye başlanırsa hastalığın seyri ve ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek sıkıntılar en aza indirgenebilir.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video