29 Eylül 2023
Dünya

Petrol Kuyusu Nasıl Çalışır

 • Petrol, neft ya da yer yağı; hidrokarbonlar oluşmuş, sudan yoğun kıvamda koyu renkli, arıtılmamış, kendisine mahsus kokusu olan, yer altından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağıdır.
 • Latince’de taş anlamına gelen “petra” ile yağ anlamına gelen “oleum” sözcüklerinden oluşmuştur.
 • Milyonlarca yıl boyunca ve kabuğunun geçirdiği sarsıntılar, petrolün doğduğu deniz kayaçlarından dışarı çıkmasına yol açmış, böylece komşu kayaçlara sızdıktan sonra açık havaya ulaşan petrol sızıntıları bütün örtüleri oluşturmuştur; ama genellikle geçirimsiz sert kayalarca karşılaşarak alttaki tabakalara sızıp kararlı bir hal almış ve yoğunluk sırasına göre yayılmıştır ve böylece sünger gibi gözenekli kayaçlar içine yerleşerek petrol yataklarının doğmasına yol açmıştır.
 • Bir petrol yatağın yerini belirlemek için havadan çeşitli fotoğraflarla bölgenin oluşumu incelenip yüzeyden veya derinden alınan kayaç örnekleri, x ışınlarıyla kimyasal çözümlemeden geçirilir.
 • Kayaç tabakalarının konum ve doğasını belirlemek için sismik yöntemlere başvurulur; dinamit patlatılarak küçük çaplı yer sarsıntıları yaratılır ve sismograf üzerindeki kayıtlar incelenir.
 • Yatağın yeri bulunduktan sonra yer kabuğunu delecek güçte kuyu açma gereçleriyle çalışmalara başlanır ve büyük bir kule kurulur.
 • 40 – 50 metre yükseklikte olan petrol kulesi, yüz tonu aşan ağırlıkta donanım taşır.
 • Bir matkap, 9 m. boyunda içi oyuk çelik çubuk dizisinin ucuna bağlanır.
 • Bu çubuklar, derine inildikçe birbirlerine vidalanır.
 • Yüzeyde dakikada 50 – 250 turluk hızla döndürülen bir dönel tabla, matkabın çalışmasını sağlar.
 • Kuyu açma sırasında çubukların içinden özel bir çamur yollanır; delme noktasına ulaşan çamur, o yeri yağlar; araçları soğutur ve matkap ağzında toplanan döküntülerin boşalmasını sağlar.
 • Ayrıca ağırlığıyla petrolün veya gazın fışkırmasını engeller.
 • Petrol derinliğine ulaşıldığında, kuyu ağzına sağlam bir kapak yerleştirilir.
 • Bu kapağın yatak basıncına dayanacak ve gaz ya da petrolün ölçülü bir basınçla akışını sağlayacak nitelikte olması zorunludur.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video