31 Mayıs 2024
Genel

Resmi Gazete Nasıl Kullanılır

Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 7 Ekim 1920 günü kurulmuş olan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Amacı hükümet, meclis, cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.

Yani hükümet için çıkarılan bir gazete olma özelliği taşıdığı için resmi gazete adını almıştır.

İlk kurulduğu zamanlar Ceride-i Resmiye adıyla yayınlanan gazete, 10 Eylül 1923 tarihinden itibaren Resmi Ceride adıyla yayınlanmaya devam etmiştir.

Bu dönemlerde yayın bazı aksamalara maruz kalmıştır.

Bakanlar Kurulu’nun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmi Ceride’nin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir.

17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Resmî Gazete’ye yıllık abonelik bedeli KDV dahil 120 TL’dir.

Resmî Gazete’nin PTT ile gönderilmesi halinde bu fiyat 195 TL olmaktadır.

Resmî Gazete aboneleri istedikleri takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi’ne hiçbir ücret ödemeden abone olabilmektedir.

Resmî Gazete abone bedelleri doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi veznesine yatırılabileceği gibi, Türkiye Cumhuriyeti  Ziraat Bankası’nın Dış kapı / Ankara Şubesindeki 3679775-5001 numaralı hesaba da havale edilebilir.

Abone kaydı yapılabilmesi için vezne makbuzunun ibrazı veya banka dekont örneğinin abone açık adresi belirtilen bir yazı ekinde, mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesine gönderilmesi gereklidir.

Abone bedeline ilişkin vezne makbuzunun veya banka dekont örneğinin, içinde bulunulan ayın en geç 20’sine kadar işletmeye geçmesi halinde takip eden ayın başından itibaren Resmî Gazete, aboneye gönderilmeye başlanır.

Resmi gazetenin yayınlarına internet üzerinden de ulaşabilirsiniz.

Resmi gazete hükümet tarafından çıkarılan resmi bir devlet gazetesidir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video