13 Temmuz 2024
İş Hayatı ve Kariyer

Retorik Nedir, Unsurları Nelerdir

Retorikte bir söyleyen, bir dinleyen bir de iletişim aracı olan dil gerekir.

Retorik; bir konu üstünde tartışmalara açıklıktır.

Retorik toplum ele alındığında kuralların ahlaka uygunluğudur.

Bireyler, sorunlarını ve düşüncelerini retorik aracılığıyla kesin olarak sonuçlandırılır.

Retorik; dinleyen ve söyleyenin mesleği veya sosyal statüsüne bakmadan sadece doğruluğun, erdemin, ahlakın hitap ile birleşmesidir.

Retorik, düşüncelerin özgürlüğüne ve bireyler arasındaki duygulara söylenen sözler ile siyasette, edebiyatta, felsefede güvenilirlik katmaktadır.

Sözlü kültürün yaşayan ismidir retorik.

Ethos: Ethos hatip olarak bilinir, daha doğrusu hatibin erdemidir.

Söyleyen (söylevci) mesleği veya sosyal durumu açısından dinleyenlere ahlaken örnek olmalıdır.

Ethos, Latince mores (ahlak) anlamına gelir.

Sözü söyleyenin başarıya ulaşması için ahlak sahibi olması, güven taşıması gereklidir.

Söylevci tartışma yaratan ve üstünde tartışılan sorulara cevap vermesi, bilirkişi olması ve emin olması gerekir.

Temkinli sözleri ile herkesi kendine bağlayan ve inandırıcılığı kuvvetli hatip olmalıdır.

Verilecek en güzel isimler; Hz. Muhammed (Muhammed- ül Emin), Mustafa Kemal Atatürk olacaktır.

Sözün etkisi söyleyen kadardır, söylenilenin ikna ediciliği doğru ile bir bütündür.

Pathos: Söyleyenin dinleyeni en iyi şekilde düşüncesine razı etmek, heyecanlandırmak ya da büyülemektir.

Pathos; dinleyicinin söylevci ile duygusal yakınlığıdır.

Ethos sorulara cevap olurken, Pathos ise soruların kaynağıdır.

Ahlakını ve inancını koruyan söylevci, dinleyiciyi duygu bağı ile kendine dinleyici kılar.

Logos: Söylevci, soru ve cevapları mantığa uygun ve ikna edici güçlü sözler ile açıklayabilmelidir.

Konuşanın ve dinleyicinin bir araya geldiği sözler cümbüşünde doğruluk; temele erişme yoludur.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video