14 Temmuz 2024
İş Hayatı ve Kariyer

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Şahıs şirketleri; kuruluş aşaması hızlı, az maliyet isteyen, pratik olduğu için girişimcilerin en çok tercih

ettikleri şirket türüdür.

Şahıs şirketlerinin kuruluş aşaması vergi dairesinde gerçekleşir.

Diğer şirketler kurulurken ilk önce

ticaret siciline kayıt yaptırılır ve kayıt, bulunduğu bölgenin vergi dairesine gönderilir.

Şahıs

şirketlerinde ise iş yerini kuracak kişinin bazı belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

Gerekli belgeler şunlardır:

 • Muhtardan alınmış bir ikametgah belgesi
 • Yine muhtardan alınmış resimli nüfus cüzdan sureti
 • Nüfus cüzdanının aslı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Noterden alınacak imza beyannamesi
 • Eğer iş yeri kiralıksa kira kontratı, kendi mülkü ise tapu fotokopisi
 • Mal veya demirbaş almışlarsa alınan faturalar
 • Vergi numarası ve muhasebeciden alınacak vekaletname


Kuruluş işleminde muhasebe sözleşmesi yapılır.

2 nüsha işe başlama formu hazırlanır ve diğer istenen

belgelerle birlikte bağlı olunan vergi dairesine müracaat edilir.

İşe başlamadan önce kullanılacak defterlerin notere onaylatılması gerekir.

Daha sonra vergi dairesi

memurları yeri kontrol edip onay verir ve bir kopyasını iş yeri sahibine verir.

Ayrıca vergi dairesinin

sicil bölümünden vergi numaranızı almanız gerekir.

Hazırlanmış olan sözleşmenin ve kira kontratının, damga vergisi beyannamelerinin, belgelerin

düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içinde tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Vergi levhası hazırlandıktan sonra vergi dairesi veya mensup olduğu meslek grubu tarafında

onaylanması gerekir.

Ancak vergi levhasına meslek mensubu tarafından onay verilirse bir dilekçe ile

vergi dairesine bildirilmesi lazımdır.

Bir dipnot; şahıs şirketini düşük iş hacmi beklentisi olan kişiler tercih etmelidir.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video