1 Aralık 2023
Ekonomi

Sayıştay Üyeleri Nasıl Seçilir

Sayıştay, Birinci Başkanı’nın en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olması ve bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Bu nitelikler;

Sayıştay Daire Başkanlığı veya üyeliği’nde, Bakanlık, Müsteşarlık, Müsteşar Yardımcılığı ve Valilikte, Genel ve Katma bütçeli dairelerin veya diğer kamu kurumlarının Genel Müdürlük veya Başkanlık görevlerinde, bakanlıkların teftiş kurulları ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlıklarında, Yüksek Öğretim Kurumlarında hukuk, iktisat, işletme, muhasebe, maliye ve kamu yönetimi profesörlüklerinden herhangi birinde bulunmuş olmaktır.

Sayıştay başkanı ve üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmektedir.

Görevleri:

 • Sayıştay Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek
 • Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak
 • Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak
 • Türkiye Büyük Millet Meclisine kesin hesap kanun tasarıları hakkında uygunluk bildirimi sunmak

Sayıştay başkanı altında çalışan Sayıştay’a bağlı birçok başka organ da bulunmaktadır.

Bunlar;

 • Sayıştay yüksek disiplin kurulu
 • Memurlar seçim ve disiplin kurulu
 • Genel kurul
 • Temyiz kurulu
 • Daireler kurulu
 • Daireler
 • Savcı
 • Genel sekreter
 • Genel sekreter yardımcıları
 • Denetim grupları
 • Kesin hesap grubu
 • Sözleşme tescil grubu
 • BM denetçiler grubu
 • Araştırma grubu
 • Dış ilişkiler grubu
 • Denetim raporlama ve denetim grubu
 • Eğitim grubu ve yönetim birimleri
 • Genel Kurul
 • Temyiz Kurulu
 • Daireler Kurulu ve Dairelere bağlı olarak çalışan Raportörler örgüt yapısına dahildir.  

Etiketler

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video