31 Mayıs 2024
Yaşam

Taahhütname Nasıl Yazılır

Taahhütname Nasıl Yazılır

Herhangi bir işletmenin veya unvanın tescilini isteyen gerçek kişi veya ticaret şirketleri dahil olmak üzere tüzel kişiler ile bunların yetkili kıldığı diğer kişilerden müdürlükçe tescil dilekçesi ve imzalara ait belgelerden ayrı olarak taahhütname isteniyor.

Taahhütnamede; işletmenin unvanı, sermayesi, merkezi, işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösteriliyor.

Taahhütnamenin altına içerdiği bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun taahhütnameyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılarak imzalanıyor.

Ticaret siciline, Türk Ticaret Kanununa uygun bir şekilde bu şekli ile veriliyor.

Taahhütnamede yer alması gereken bilgiler başvuru dilekçesinde de beyan edilebiliyor.

Bu durumda ayrıca taahhütname aranmıyor.

Herhangi bir unvanın ya da işletmenin tescilini isteyen gerçek kişi veya ticaret şirketleri de dahil olmak üzere tüzel kişiler ile bunların yetkili atadığı diğer diğer kişilerden müdürlükçe tescil dilekçesi ve imzalara ait belgelerden ayrı ayrı olarak taahhütname istenir.

Kısacası bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren kağıttır.

Üstüne alma; bir işi yapacağına dair söz verme, borç altına girme, vadetme olarak nitelendirilebilir.

Taahhüt işlemi, tasarrufa yönelik değil borçlanmaya yöneliktir.

Taahhütleri yerine getirmek, devletler arası bir hukuk kuralıdır.

Tahliye taahhütnamesi aldığınız kiracınızı kira dönemi sonunu beklemeden tahliye etme hakkına sahip olursunuz.

Taliye Taahhütnamesi

Kiraya veren………………………………….. ile imzaladığımız ………………..   başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile ……………………………………………………………………………………… adresli  işyerinde / evde  halen kiracı olarak bulunmaktayız. Kira sözleşmesine göre işyeri / konut olarak kullandığımız mecuru hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan serbest irademiz, kendi rıza ve muvafakatimiz ile ……………  tarihinde tahliye edip mülk sahiplerine boş, temiz ve sağlam olarak teslim edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Taahhütname Nasıl Yazılır

Etiketler

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video