18 Temmuz 2024
Kültür ve Sanat

Türk Edebiyatının Dönemleri

Türk edebiyatı, başlıca üç bölüme ayrılır.

Şimdi bunları kısaca inceleyeceğiz.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı:

 1. Sözlü Edebiyat 
 2. Yazılı Edebiyat 

Sözlü edebiyat:

 • Genellikle dini duygulardan beslenmiştir.
 • Anonim olan türkülerde sade bir Türkçe kullanılmıştır.
 • Dildeki kelime sayısı azdır.
 • Örnekleri; koşuk, sagu, sav, destan.

Yazılı edebiyat:

 • Yazının icadı ve yaygınlaşmasıyla sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçilmiştir.
 • Önce anonim türküler yazıya geçirilmiş, sonra orijinal eserler kağıt üstünde yaratılmıştır. 

İslami Dönem Türk Edebiyatı:

 1. İslami İlk Eserler: 
 2. Divan Edebiyatı 
 3. Halk Edebiyatı 

İslami İlk Eserler:

 • Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Dede Korkut Hikayeleri, İslami ilk eserlere örnek sayılabilir. 

Divan Edebiyatı:

 • Türklerin İslam dinini kabul etmesinden sonra ortaya çıkmıştır. 
 • Klasik edebiyat ya da zümre edebiyatı olarak da bilinir.
 • Bu edebiyat biçiminde, şiir düz yazıdan çok daha önemlidir. 

Halk Edebiyatı:

 • Divan edebiyatının tam karşıtı olan edebiyat biçimidir.
 • Dil sadedir. 
 • Sarayı değil kırları, dağları, aşkı anlatan edebiyat biçimidir. 

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı:

 1. Tanzimat Dönemi Edebiyatı
 2. Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı 
 3. Fecr-i Ati Dönemi Edebiyatı 
 4. Milli Edebiyat 
 5. Cumhuriyet Dönemi Edebiyat 

Tanzimat Dönemi Edebiyatı:

 • Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlamıştır.
 • 1860’tan 1896’ya kadar sürmüştür.
 • Sanatçıları çok yönlüdür.
 • Hem şair hem yazar; hem gazeteci hem devlet adamıdırlar. 

Servet-i Fünun:

 • Tanzimat edebiyatının aksine toplumsal değil bireysel konulara eğilmişlerdir.
 • İçine kapanık, karanlık, kapalı bir edebiyat anlayışını benimsemişlerdir. 

Fecr-i Ati:

 • Genelde şiir dalında eser veren edebiyat dönemidir.
 • Şiirler aruz ölçüsüyle yazılmıştır ve ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir. 

Milli Edebiyat Dönemi:

 • Bu dönemde Yeni Lisan hareketi başlatılmış ve dilde sadeleştirme sağlanmıştır.
 • Batıyı taklit etmeyi bırakıp öze dönmeyi hedeflemişlerdir. 

Cumhuriyet Dönemi:

 • Hala sürmekte olan dönemdir.
 • Garip Akımı, İkinci Yeniciler gibi bilinen tüm akımlar bu döneme aittir.
 • Modernizmi hedeflemişlerdir.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video