18 Haziran 2024
Yaşam

Umre Ziyareti Nasıl Yapılır

Umre Ziyareti Nasıl Yapılır

Fıkhi tanımı; hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kabe’yi tavaf, sa’y etmek, tıraş olmaktır.

Umre kelimesi Kur’an ve hadiste geçer.

Kur’an’da: ” Haccı ve Umreyi Allah için tam yapın.” şeklinde olan ifade, hadiste: ” İki umre, arasındaki küçük günahların kefaretidir.” şeklindedir.

Umre yapmak, Hanefi ve Maliki mezheplerinde sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde farzdır.

Yaşamın herhangi bir anında yapılabilir.

Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmiştir.

Umre ziyareti nasıl yapılır;

 • Mikat sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir.
 • Telbiye, tekbir, tehlil salevat-ı şerife okunarak Harem-i şerife girilir.
 • Niyet edilip umre tavafı yapılır.
 • Tavaf esnasında iztiba ve ilk üç şavtta remel de yapılır.
 • Tavaf namazından sonra Mes’aya gidilerek umrenin sa’yi yapılır.
 • Tıraş olunup ihramdan çıkılır.
 • Böylece umre tamamlanmış olur.
 • Umrede Arafat, Mina, Müzdelife’deki menasik, kudum ve veda tavafı yoktur.

İhrama girmeden önce;

 • Gerekli vücut temizliğini yapınız.
 • Mümkünse güzel koku sürününüz.
 • Sıhhi tedbirlerinizi alınız.
 • İhram yasağına uygun elbiselerinizi giyiniz.
 • ( Erkekler giymekte oldukları bütün elbiselerini soyunur, sadece “ izar ” ve “ rida ” denilen iki parça örtüye bürünürler.) 
 • Mekke’ye mikat sınırları dışındaki yerlerden gelenler yolları üzerindeki mikatlardan birinde ihrama girerler.
 • Mekke’de bulunulduğu esnada umre yapmak istenirse, Mekkeliler gibi, Harem Bölgesi dışına çıkılarak ihrama girilir.

Umre’nin kavramları;

Cinayet: Hac veya umrede yapılması gereken ibadetin terk edilmesi, zamanında yapılmaması, ihramlıyken yasak işlerin yapılması.

Halk: İhramdan çıkış için saçların dipten kesilmesi.

Harem: Mekke ve çevresindeki avlanma yasağı olan bölge. En yakın sınır Tenim’dir.

Hıll: Harem ile mikat arası.

İhram: Normal zamanda helal olan davranışların bırakılması. Aynı zamanda bu amaçla giyilen iki parçadan oluşan giysi.

İstilam: Her şavtta Haceri Esved’i selamlama.

İza ve Rida: İhram giysisi. Alt parçaya izar, üst parçaya rida denir ve beyazdır.

Kurban günleri: Zilhicce’nin 10.11.ve 12. günleridir. Bunlara Mina Günleri de denir.

Mikat: İhramsız geçilemeyecek sınırlara verilen addır. Zülhuleyfe, Cuhfe, Zatı Irk, Karn ve Yelemlem olarak beş noktadır.

Mutemir: Umre ziyaretini yapan kişi, umreci.

Taksir: İhramdan çıkış için saçların kısaltılması.

Tavaf: Kabe etrafında yedi kere dönmek.

Say: Mescid-i Haram’ın doğusundaki Safa ile Merve tepeleri arasında dört gidiş üç gelişle yapılan şavt.

Şavt: Tavaftaki her bir dönüş.

Umre Ziyareti Nasıl Yapılır

Etiketler

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video