18 Temmuz 2024
Yaşam

Veraset İlamı Nedir

Veraset ilamı; bir kişinin ölmesi durumunda eğer yakınlarına miras bırakmışsa bu mirasın kimlere ve ne oranda kaldığını gösteren resmi belgeye veraset ilamı denir.

Kısacası veraset ilamı mirasçıları belirten belgeye denir.

Normal şartlarda mirasçı olarak adı geçen kişiler ölen kimsenin mirasından pay almaya hak kazanmışlardır.

Veraset ilamında, mirasçıların hak kazandıkları miras oranları malların paylaşımı bakımından oldukça önemlidir.

Herhangi bir gayrimenkul ya da para mevcut ise veraset ilamında belirlenmiş olan oranlar ölçüsünde mirasçılara paylaştırılır.

Veraset ilamının alınması için yapılması gereken ilk şey mirasçılardan birisinin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gidip, veraset ilamı için başvuruda bulunmasıdır.

Ya da bir notere başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapılır.

Sulh Hukuk Mahkemesi nüfus kaydınızı kayıtlı olduğunuz nüfus dairesinden ister.

Nüfus kayıtları incelenerek mirasçı olup olmadığınız kontrol edilir.

Mirasçı olup olmadığınız kontrol edildikten sonra Medeni Kanun gereğince miras paylarını ve mirasçıları belirten veraset ilamı verilir.

Sulh Hukuk Mahkemesinde işlemler biraz uzun sürmektedir; bu nedenle notere veraset ilamı için başvuru yaparsanız daha çabuk sonuç alırsınız.

Notere başvuru yaptığınızda nüfus kayıtlarınız kontrol edilip mirasçı olup olmadığınız araştırılır.

Mirasçıların dikkat etmeleri gerekli bazı durumlar vardır.

Miras sahibi kişilerin veraset ilamını aldıktan sonra kazandıkları hakları beyan etmeleri gerekmektedir.

Bu yüzden mirasçıların emlak beyanı, veraset ilamı ve tüm varislerin isimleri, soyadları, ve imzaları ile birlikte bağlı oldukları belediyeye başvurmaları gerekmektedir.

Eğer nüfus kayıtlarınızda yabancılık unsuru taşıyan durumlar bulunuyorsa, tanık dinlenmesi gerekliliği varsa noterler veraset ilamı veremezler.

Vefat eden kişinin ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde Veraset İntikal Beyannamesi verilmesi zorunludur.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video