Dilekçe Nedir, Nasıl Yazılır, Dilekçe Örnekleri

Yayınlanma Tarihi: 25 Temmuz 2018 Ekleyen: admin


Dilekçe yazma işlemi hemen herkesin, hayatında bir iki sefer de olsa deneyimlediği bir durumdur. Herhangi bir devlet kurumu yahut özel kuruluşa belli bir istek yahut şikayeti dile getirmek için yazılan dilekçenin belli kurallar dahilinde yazılması gerekir. Gelin dilerseniz dilekçe yazmanın incelikleri, dilekçe konuları, dilekçe örnekleri hakkında daha ayrıntılı konuşalım.

Dilekçe Nedir Nasıl Yazılır Dilekçe Örnekleri

Dilekçe Nedir?

Resmi yahut özel kuruluşlara herhangi bir konu hakkında istek yahut şikayet dile getirmek için yazılan başvuru yazısı olan dilekçenin kendine göre yazım kuralları vardır. Dilekçe yazabilmek için bu kralları bilmek ve dilekçeyi buna göre yazmak gerekir. Her Türk vatandaşının resmi kurumlara dilekçe verme hakkı vardır.

Dilekçe Nedir Nasıl Yazılır Dilekçe Örnekleri 1

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlara bakacak olursak;

 • Çizgisiz ve beyaz dosya kağıdına yazılmalı, yarım yahut daha küçük ebatlarda kağıt kullanılmamalı; kağıt temiz, lekesiz, yırtıksız ve buruşuksuz olmalıdır.
 • Yazılan kağıdın arka yüzüne geçilmemeli, dilekçe uzunsa ve tek kağıt yeterli gelmezse ikinci kağıda geçilmelidir.
 • Daktilo yahut bilgisayarla yazılabildiği gibi, tükenmez yahut dolmakalemle de yazılabilir. Ama kalemin mürekkebinin mavi yahut siyah olması gerekir. Dilekçe başka renkte mürekkebi olan bir kalemle yazılmaz.
 • Konusu hangi kurumu ve merciiyi ilgilendiriyorsa, dilekçeye ona hitap ederek başlanmalıdır.
 • Yer ve tarih mutlaka belirtilmelidir.
 • Resmi, ciddi ve saygılı bir üslup kullanılmalıdır.
 • Konusunu oluşturan sorun, dilek yahut durum kısa, öz ve net biçimde ifade edilmelidir. Gereksiz teferruatlara ve kişisel ifadelere yer verilmemelidir.
 • İstenilen durum muhakkak yasalara uygun olmalı ve eğer bir şikayet söz konusuysa bu mutlaka belge ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
 • Hiyerarşik düzen dikkate alınmalıdır.
 • Üst makamın bilgilendirilmesi amacıyla yazıldıysa; “…..bilgilerinize arz ederim.”
 • Bir sorunun çözümü için yazılıyorsa; “gereğini saygılarımla arz ederim.”
 • Bir iş için izin isteniyorsa; “izninizi saygılarımla arz ederim.”  gibi saygı ifadeleri kullanılmalıdır.
 • Noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilmeli, cümleler düzgün ifadelerle kurulmalıdır.
 • Yazan kişi adını, soyadını ve açık adresini düzgün ve anlaşılır biçimde yazmalıdır.
 • Bir dilekçede sadece bir adet imza olmalıdır. Eğer ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekçeyi verecekse, her biri dileklerini farklı dilekçelerle belirtmelidir.
 • Eğer dilekçeye ek belge eklenecekse dilekçenin bitiminde “Ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

Dilekçe Örnekleri

 • Kağıdın üst köşesine dilekçenin verileceği makamın adı ve onun hemen altına makamın bulunduğu yer il ve ilçe olarak yazılmalıdır.
 • Bu satırın altına dilekçenin konusu, şikayet, durum yahut dilek düzgün bir dille yazılıp, yerine göre bir ifadeyle, “gereğinin yapılmasını arz ederim” şeklinde bitirilir.
 • Üst kurum ve merciilere yazılıyorsa “arz ederim” ifadesi kullanılır. Eğer sizinle eşit yahut daha alt bir kuruma dilekçe yazacaksanız  “gereğinin yapılmasını rica ederim.” İfadeleri kullanılmalıdır.
 • Metin de bu şekilde yazıldıktan sonra kağıdın sol alt köşesine dilekçeyi yazan kişinin açık adresi; dilekçenin sağ alt köşesine ise dilekçenin yazılış tarihi, dilekçeyi yazan kişinin imzası ve adı soyadı yazılır.
 • Bu temel örnek ile her tür dilekçe yazılabilir.

25 Temmuz 2018

Yorumlarınızı bekliyorum...