29 Mayıs 2024
Yaşam

Bereket (Karınca) Duası Nasıl Okunur

Karınca Duası’nın Okunuşu;

“ Allahümme ya Rabbi Cebâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Karınca Duasının Türkçe Meali;

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, Ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim.

Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir.

Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur.

Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.

Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük ( azim ) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!

Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş ( Ashabı Kehfin isimleri )

Karınca Duası’nın Faziletleri;

Kim bu karınca duasını 5 adet ayrı ayrı kağıda yazarak, her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa; Cenab-ı Hakk, o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir.

Hem de öyle bereket ihsan eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dahi hayrette kalır.

Dükkanına giren, alışveriş yapmadan çıkmaz.

Hakk Teala, dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır.

Satılmayan bir meta’ın ( malın ) üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah’In izni ile o meta, birkaç gün içinde satılır.

Etiketler

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video