24 Temmuz 2024
Dünya

Elektrik Santralleri Nasıl Çalışır

 • Bir elektrik santrali; jeotermik, hidrolik, nükleer, termik, rüzgar ve gelgit enerjileri gibi değişik doğal enerjiler kullanan motorların çalıştırdığı alternatörlerle elektrik üretir.
 • Hangi türde olursa olsun, her elektrik santrali, bir enerji kaynağı, bir motor, bir alternatör ve bir transformatör merkezinden oluşur.
 • Transformatör, alternatörün ürettiği akımın gerilimini, ulusal veya uluslararası genel bağlantı şebekesinin füderlerini beslemek üzere uygun bir değere yükseltir.
 • Elektrik santral tipinin seçimi, kilowatt / saatin maliyetini belirleyen ilk yatırıma, işletme ve bakım masraflarına bağlıdır.
 • Termik santralin kuruluş masrafları, aynı güçteki hidroelektrik santrale oranla iki veya üç kat daha düşüktür.
 • Buna karşılık, hidroelektrik santralin işletme masrafı çok azdır, termik santralde ise, daima pahalı yakıt kullanıldığından işletme masrafı çok yüksektir.
 • Hidroelektrik santralde amortismanın yüksek olmasına rağmen kilowatt / saat, termik kilowatt / saate oranla daha ucuza mal olur.
 • Bugün, nükleer termik santralin ilk kuruluş masrafı, yaklaşık olarak hidroelektrik santral için yapılacak yatırıma eşittir.
 • Hidroelektrik santralın işletme masrafları ihmal edilebilirse de bir nükleer santralin bakım ve işletme masrafları, neredeyse kuruluş masrafı daha düşük olan bir termik santral kadar yüksektir.
 • Nükleer santralleri, bugünden inşa etmek gerekiyorsa bunun nedeni verdikleri enerji fiyatının ucuz oluşu veya yakın bir gelecekte ucuzlama ihtimali değildir.
 • Bu girişim yirmi yıl sonra, hidroelektrik santral kurulabilecek yerlerin biteceği, zamanla tükenen kömür, petrol ve doğal gaz gibi klasik yakıt üretimini yeterince çoğaltmanın mümkün olamayacağı düşüncesine dayanır.

Elektrik Santral Türleri:

 • Hava jeneratörlü santral

Hava jeneratörlü santral, rüzgar enerjisinden yararlanılarak elektrik üretilen elektrik santralı türüdür.

Bugün için, rüzgarla üretilen elektrik enerjisi, maliyet fiyatı yüksek olan sınıfa girer ve ancak kentten uzak olan çiftçiler, bağımsız radyoelektrik istasyonları, deniz fenerleri vb. yerlerde kullanılır.

 • Jeotermik Santral

Jeotermik santral, yeraltı kaynaklarının sahip olduğu ısı enerjisinden yararlanılarak elektrik üretilen elektrik santralı türüdür.

Jeotermik santral doğrudan doğruya, yeraltı kaynaklı termik enerjiye başvurur.

Yer çekirdeği, pratik bakımdan tükenmez bir enerji kaynağıdır.

 • Güneş Jeneratörlü Santral

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ısıma enerjisidir.

Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. 

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970′ lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

 • Hidroelektrik Santral

Hidroelektrik santral, yüksek bir noktadan düşen hareket halindeki suyun kinetik enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisinin üretildiği elektrik santrali türüdür.

Hidroelektrik santralin kurulacağı yerin seçimini doğa belirler ve bazen bu yer kullanma merkezlerinden çok uzakta olabilir.

Böylece enerji nakli yüzünden maliyet fiyatı bakımından büyük yük altına girilir ve genellikle tüm hallerde kuruluş masrafları, termik santrallere oranla daha yüksektir.

Buna karşılık, hidroelektrik santralın yakıt tüketimi yoktur; işletme ve bakım masrafları, termik santralden çok azdır.

Hidroelektrik bir tesisin, işletme ekonomisi kuruluş masraflarını karşılarsa elverişli şartlara sahip olduğu düşünülür.

 • 5. Akarsu Santralı

Akarsu santrali, akarsulardan yararlanılarak elektrik enerjisinin üretildiği elektrik santralı türüdür.

Akarsu santralinin pratikte hiçbir enerji yedeği yoktur.

Nehirlerin yükselme zamanında, santraller maksimum güçlerini verir.

 • Göl Santralı

Göl santrali, göllerden yararlanılarak elektrik enerjisinin üretildiği elektrik santrali türüdür.

Göl santralleri, nehir debisinin belirli bir kısmını yedek olarak tutan alavere havuzu tarafından beslenir.

Bu tesislerin kurulmasına elverişli yerler azdır.

Ayrıca, göl santrallerinin çoğunda yıl içinde gelen fazla su miktarının ancak bir kısmı depo edilebilmektedir.

 • Setli Santral

Yıllık fazla su miktarının % 5’ini depo edebilen göl santralleridir.

Fakat, bu stok nehrin en az birkaç saatlik ortalama debisine karşılık düşer.

Bu stokun mevsimlik enerji akta katkısı çok azdır.

Fakat, günlük puant zamanlarının atlatılmasında büyük önem taşır.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video