16 Temmuz 2024
Yaşam

İcra Takip İşlemleri Nedir

İcra yoluyla takibin birkaç çeşidi bulunmaktadır.

Bunlar;

 • İlamlı takip
 • İlamsız takip
 • Kambiyo senetlerine özgü takiptir.

İlamsız takip ve kambiyo senetlerine

yönelik takipte ödeme emri ilamlı icra yoluyla gönderilir.


İlamlı takip, konusu para ya da paradan ayrı olan konularda önce mahkeme ilamını alıp, ilamlara

yönelik icra takibinin yapılmasıdır.

Paradan farklı konulara örnek verirsek; çocuk teslimi, menkul

teslimi, taşınmazların teslimi ve tahliyesi olabilir.


Alacaklının elinde mahkeme kararının olduğu hallerde başvurulan takip yoludur ilamlı takip.

Takip

talebine ilamın eklenmesi gereklidir.

Takip talebinde bulunabilmeniz için zaman aşımı süresi 10 yılla

sınırlıdır ve borçluya icra emri ile gönderilir.

İlamlı icraya başvuru durumları nelerdir?

Bunlar;

 • Mahkeme kararı
 • Hakem kararları
 • Mahkeme huzurunda yapılan sulh
 • Kabul ve feragatler
 • Noter senetleri
 • Temyiz ve icra kefaletnameleridir.


İcranın geri bırakılması halleri ise zaman aşımı, ifa ve temyizdir.


İlama aykırılık, borca itiraz, faize itiraz hallerinde, borçlu 7 gün içinde icra hukuk mahkemesine

başvurarak itiraz edebilir.


İlamsız icra takibi, elinde bir mahkeme ilamı olmayan ya da bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna

başvurmadan, alacaklı kişilerin alacaklarını sağlamak için başvurdukları icra yoludur.


Eğer elinde kambiyo senedi ve ya mahkeme kararı olmayan bir alacaklının alacağını icra yoluyla elde

edecekse ilamsız icra takibi başlatılmalıdır.

Kısacası haklı bir nedeni olmayan veya var olmayan bir

alacak dosyasıyla başlatılacak takiplere karşı borçluya kendini koruması için bol bol itiraz etme hakkı

sağlanmıştır.


İlamsız icra takibinde itiraz yolları şunlardır:

 • Yetkiye itiraz
 • Borca itiraz
 • İmzaya itiraz

Eğer borçlu 7 gün içinde itiraz ederse takip kendiliğinden durur.

Borçlunun haklı olup olmadığı

önemli değildir.


Şimdi de kambiyo senedine yönelik takibe bakalım.

Kambiyo senetleri kıymetli evrak statüsündedir.

Kanunda sınırlı sayıda belirtilmiştir.

Üç adet olarak belirlenmiştir.

Bono (senet), poliçe ve çektir.


Borçlu olan kişi, itiraz halinde 5 gün içinde İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurabilir.

Bu şikayetler takip biçimine, hamilin sıfatına ve zaman aşımına yönelik olabilir.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video