16 Temmuz 2024
Yaşam

Kar Marjı Nasıl Hesaplanır

Kar marjı hesaplamasında bazı unsurlar ön planda tutulur.

Sermayenin alternatif getirisi; muhasebede kullanılan bir uygulama ve terimdir.

Var olan şirketin mevcut kaynakları ile ne kadar bir getiri oluşturduğunu gösteren bir orandır.

Bir önceki senenin kar oranlarının seyri: 

  • Ekonomik koşullar
  • Aynı uygulamadaki şirketlerin kar oranları

Kar marjı hesaplanmasında; olağanüstü yapılmış olan giderler dışındaki yapılmış olan tüm giderler ve vergiler ön plana alınarak şirketin etkinliğini ve kar oranını belirlemektedir.

Net kar marjı: vergi sonrasında ki kar/net satışlar= net kar/net satışlar

Kar marjı: “satış fiyatı-alış fiyatı”/satış fiyatı X 100 olarak hesaplanmaktadır.

Burada öncelikle ürünün / hizmet satış ücretinden alış ücreti çıkartılır.

İşlem sonucunda elde edilen sonuç ise satış ücretine bölünür.

Elde edilen sonuç 100 ile çarpılarak kar marjı bulunmuş olur.

Bu formüle, gross profit adı verilir.

Örnek:

Ürün satış fiyatı: 100

Ürün alış fiyatı: 50

olarak kabul edilirse, gross profit kar marjı hesaplaması nasıl olur.

100-50 = 50 / 100 X 100 = % 50 olarak bulur.

Kar marjı: ”satış fiyatı-alış fiyatı”/alış fiyatı * 100 olarak da hesaplanabilmektedir.

Bu yöntemle de ürünün satış fiyatından alış fiyatı çıkartılır.

Bulunan rakam alış fiyatına bölünür.

Çıkan sonuç 100 ile çarpılır.

Bu formül mark-up olarak adlandırılmaktadır.

Örnek:

Satış fiyatı: 100 TL

Alış fiyatı: 50 TL olsun

(100 – 50) / 50 x 100 = 50 / 50 X 100= 1 X 100 = % 100 rakamını buluruz.

İki farklı formüle göre sonuçlar şu şekilde olmaktadır.

25%yukarı= 20.0 % aşağı

33.3%yukarı= 25.0 % aşağı

43%yukarı= 30.0 % aşağı

50%yukarı = 33.0 % aşağı

75%yukarı = 42.9 % aşağı

100% yukarı = 50.0 % aşağı

Şeklinde sonuçlar çıkmaktadır.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video