13 Temmuz 2024
Yaşam

Mal Beyanı Nasıl Yapılır

Mal beyanı; 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 74. maddesine dayanan bir kavramdır.

İcra takipleri, alacaklı olan kişilerin gereğine uygun şekilde İcra Dairelerine bildirdiği talepler ile başlar.

Alıcı olan kişilerin, İcra Dairelerine yaptığı talep üzerine İcra Daireleri, borçlu olan kişiye icra emri gönderir. 

Borçlu kişi, kanunlarda belirlenen süre içerisinde mal beyanı yapmak zorunda kalır.

Mal beyanı yapılırken borçlu olan kişilerden borç miktarları kadar malları icra dairelerine sözlü ya da yazılı olarak bildirilir. 

Yanlışlıkların önüne geçilmesi için mal beyanlarının yazılı şekilde yapılması, uzmanlar tarafından önerilmektedir. 

Mal beyanı dilekçesi, oluşabilecek yanlışlıkları engellemek için 2 nüsha halinde yapılır.

Mal beyanı dilekçelerinden bir tanesi mal beyanı dosyasının içine koyulur.

Mal beyan dilekçesinin 2.nüshası dosyanın içine koyulan 1.nüshanın kopyası niteliğinde olup borçlu kişi tarafından saklanabilir.

Mal beyanında bulunmaları için zaman kavramı çok önemli bir nitelik taşır.

Mal beyanı dilekçesi için belirlenen süre borçlu kişinin borç miktarına itiraz edip etmemesine göre değişiklik gösterir.

Eğer borçlu kişi borç miktarına itiraz etmez ise kendisine ön görülen süre 7 gündür.

Borçlu kişi borç miktarına itiraz eder ise yasal işlemlerin sonunda itirazın reddedilmesi durumunda borçlu kişiye ön görülen yasal süre 3 gündür.

Çoğu kişinin bilmediği bu kavram aslında oldukça basittir.

Mal beyanı, sözlü ya da yazılı şekilde İcra Dairelerine iletilir.

Mal beyanı dilekçesi nasıl doldurulur konusuna gelecek olursak; İcra Müdürlüğü ve icra tarihi dilekçede mutlaka bildirilmelidir, icra dosya numarası dilekçede bildirilmeli, borçlu olan kişinin adı soyadı, borçlu kişinin vergi numarası ya da T.C. kimlik numarası, borçlu olan kişinin ikamet ettiği güncel adres, varsa borçlu kişinin vekilinin kişisel bilgileri, alacaklı kişinin adı soyadı, varsa alacaklı kişinin vekilinin kişisel bilgileri, tarih bilgisi, imza ve en önemlisi borç miktarı kadar olan malların listesi mutlaka dilekçede olmalıdır.

Dilekçede yer alacak mal listesine örnek vermek gerekirse; Sıra no:1 34 ABCD 3434 plakalı bir adet otomobil. 

Borç miktarı kadar olan malların listesi icra işlemlerini kolaylaştırmak için yapılmıştır.

Yeniden örnek vermek gerekirse 1000 TL’lik bir borç için borçlu kişinin, 50.000 – 100.000 TL’lik mal beyanı yapmasına gerek yoktur.

Etiketler

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video