18 Haziran 2024
Yaşam

Sekine Duası Nasıl Okunur

Sekine Duası Nasıl Okunur

Cebrail’in vahyiyle Peygamberimize inen bu dua oldukça etkili ve kuvvetli bir duadır.

 

Sekine Duayı okumadan önce şunlar yapılmalıdır;

 • İlk önce ne için duayı okuduğuna dair bir niyet edilir.
 • Ardından 7 kez tövbe edilir.
 • Sonra ise 7 kez salavat getirilir.
 • 10 kez de Allah-u Ekber denilmelidir.
 • Son olarak Altı Esma her ayetle birlikte 19 kez okunmalıdır.

Son kaidenin anlamı şudur; besmele çekilmeli ve Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun denmeli ve 1 ayet okunmalıdır.

Ardından tekrar besmele çekilir ve yukarıdaki 6 Esma tekrar söylenir ve 2. ayet okunur.

Bu 19 ayet bitene kadar böyle tekrar edilir.

Fakat Sekine Duasındaki esas hedef; okunması tavsiye edilen ayetlerin, duanın tefekkür ederek okunması ve o ayetlerin, duanın terbiyesine girilmesidir.

İnsanı, sıkıntılardan kurtaracak olan şey bu tefekkür sonucunda ulaşacağı haldir.

Bu gözle Sekine duasına bakacak olursak; Sekine’de geçen ayetlerin terbiyesine giren insanın sıkıntılarından nasıl kurtulacağı aşikar bir şekilde görülür:

 • 1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra ”
 • 2.Ayet: Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
 • 3.Ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
 • 4.Ayet: İnnallahe kane tevvaben rahime
 • 5.Ayet: innallahe kane gafuran rahime
 • 6.Ayet: fe innallahe kane afüvven kadira
 • 7.Ayet: innallahe kane semian besira
 • 8.Ayet: innallahe kane alimen hakime
 • 9.Ayet: innallahe kane aleyküm rakibe
 • 10.Ayet: İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
 • 11.Ayet: ve yen surakellahu nesran azize
 • 12.Ayet: İnne hızballahi humül gâlibûn
 • 13.Ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz
 • 14.Ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid
 • 15.Ayet: Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
 • 16.ayet: Hasbünallâhu veni’mel vekîl
 • 17.ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber
 • 18.ayet: iyyake na’budü ve iyyake nestain
 • 19.Ayet: velhamdü lillahi rabbil alemin

Sekine Duası Ayetlerin mealleri:

 • Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.
 • Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
 • Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
 • Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
 • Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
 • Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
 • Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
 • Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
 • Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
 • Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
 • Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
 • Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin ta kendisidir.
 • Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
 • Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.
 • Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.
 • Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
 • En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
 • Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
 • Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
Sekine Duası Ayetlerin Meali

Etiketler

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video