24 Temmuz 2024
Yaşam

Vekalet Nasıl Alınır ve Verilir

Vekaletname verildiğinde vekil bir işi, bir sorumluluğu yapma borcu altına girer.

Vekil, vekillik veren kişinin çıkarına ve iradesine uygun bir işi gerçekleştirmeyi herhangi bir zamana bağlı olmaksızın nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun gerçekleşmemesi tehlikesi kendine ait olmak üzere yüklenir.

Vekil, vekalet veren belirli durumlarda kişi adına işlem yapar. 

Vekaleti veren kişi, vekilden beklediği sorumluluğu, vekilin yapmasını istediği işi açıkça belirtmelidir.

Aksi durumda ortaya çıkacak karışıklıklar istenmeyen durumlara neden olabilmektedir. 

Vekaletname vermenin gerekli olduğu durumlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Özel işlerinizin ya da işinizle ilgili sorumluluklarınızın yapılacağı yerde olmamanız durumunda (siz yurtdışındayken ya da tatildeyken işlerinizin aksamaması için)
  • Özel işlerinizin ya da işinizle ilgili sorumluluklarınızın daha profesyonel bir kişi tarafından yapılmasını istediğinizde (bir avukat atanması durumlarında)
  • Özel işlerinizin ya da işinizle ilgili sorumluluklarınızın yapılacağı vakitte ciddi sağlık sorunlarına maruz kalmanız nedeniyle işlerinizi yerine getiremeyecek kadar engeliniz varsa;

Bir vekile vekalet vererek işlerinizi aksatmadan ilerletebilirsiniz. 

Vekaletnameler özel vekaletname ve genel vekaletname olarak ikiye ayrılır.

Özel vekaletnamelerde yapılacak işlemin detaylarından ve ayrıntılarından bahsedilir.

Genel vekaletnamede ise ayrıntılar belli değildir veya birkaç yetki bir arada yazılır. 

Vekaletname noterden alınır.

Vekalet vermek isteyen kişinin vekalet verebilmesi için T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı ve yetki verilecek sorumluluk için gereken özel belgeleri (gayrimenkulle ilgili işleriniz için tapu bilgileriniz, araç satışı ile ilgili işleriniz için ruhsat bilgileriniz vb) bulundurması gerekir.

Daha sonra noter, vekalet verecek kişinin vekile hangi konularda vekalet vereceğini sorar ve vekalet verilecek konular eklenir.

Hazırlanan sözleşme vekalet verecek kişiye imzalatılır ve bir nüshası noterde kalmak suretiyle verilir. 

Etiketler

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video