13 Temmuz 2024
Genel

İmam Nikahı Nasıl Kıyılır?

İmam nikahı nasıl kıyılır, Nikah bir sözleşme, yani akittir. Medeni kanuna göre resmi, yani belediye nikahı kıydıran çiftlerin bir de dini ya da diğer adıyla imam nikahı kıydırmaları gerekir. İmam nikahı hemen herkesçe duyulup bilinse de derinlemesine bakıldığında ne anlama gelir, ne demektir hususları tam manasıyla bilinmiyor olabilir. Gerçekten de imam nikahı nedir, ne gibi şartları vardır, dini nikah nasıl kıyılır, imam nikahında sorulan sorular nelerdir, dini nikah şartları nelerdir sorularının yanıtı, özellikle evlilik arefesinde olan çiftlerde merak uyandırır. Gelin o halde imam nikahı nasıl olur konusuna bir bakalım. Bilmeyenler aydınlansın, unutanlar da hatırlasın.

İmam Nikahı Şartları

Nikahın bir akit olduğunu herkes bilir. Dolayısıyla bu akdin de bazı şartları vardır. Bu şartlardan en az bir tanesi dahi yerine getirilmezse nikah geçerli sayılmaz.

Dini nikah şartlarını sıralayacak olursak;

  • Evlenecek çiftin, veya vekalet verdikleri kişilerin nikahın kılınacağı yerde hazır bulunması
  • Nikahı yapılacak çiftin irade beyanı. Yani eşlerin nikah akdini kabul ettiklerine dair “kabul ettim” ifadesini kullanmaları
  • Maliki mezhebine göre; nikahın gizli kalmaması, duyurulması.
  • Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplere göre evlenecek kızın velisinin izni olmalıdır.

Nikah kıyılırken şahitler hazır bulundurulmalıdır. Bu şahitler ergenliğe girmiş ve aklı başında olan iki erkek, yahut bir erkek bir kadın olmalıdır. Şahitlik sırasında mutlaka bir erkeğin bulunması gerekir. Şahitlerin bulunmadığı bir nikah geçerli sayılmaz ve şahit gösterilmeden nikah kıyılamaz.

Gelelim imam nikahı nasıl olur sorusunun yanıtına…

İki şahitten birisi nikahı kıyan imamın sağına, diğeri de soluna oturur. Söze kadından, yani gelinden başlanacağı için gelin sağ tarafa, damat ise sol tarafa  nikahı kılan imamın karşısına oturur.

Mehirin miktarı ile muaccel mi (peşin), yoksa müeccel mi (ertelenmiş) olacağı tespit edilir.

Nikahı kıyan kişi ilk önce Allah’ın sıfatlarından ve manalarından kısaca bahis açar. “Bunların cümlesini kabul ettik ve tasdik ettik” denilir. Nikahı kıyan kişi çifte ve şahitlere ellerini dizlerinin üzerine koymalarını ve hareket ettirmemelerini tembih eder. Eüzü Besmele çekerek Surei Tevbe, ayet 128-129;  Sure-i Mümtehine, ayet 17 ve Sure-i Yunus, ayet 81’i okur.

Geline hitaben: “Allah’ın emri, Peygamber’in kavli, İmam-ı Azam’ın içtihadı üzere aranızda mukarrer mihr-i müeccel ( veya muaccel )…….. ile falanca hanım kendinizi, nefsinizi, zatınızı falanca beye helalliğe, zevceliğe, tezviclige, tenkıhliğe verdiniz mi?” diye sorar.

Gelin “verdim’’ der, şahitler de işitirler.

İmam Nikahı Nasıl Kıyılır?Sonra damada hitaben: “Allah’ın emri, Peygamber’in kavli, İmam-ı Azam’ın ictihadı üzere aranızda mukarrer mihr-i müeccel ( veya muaccel )…….. ile falanca hanımı helalliğe, tezvicliğe, tenkıhliğe aldınız kabul ettiniz mi?’’ diye sorar.

Damat “Aldım kabul ettim’’ der, şahitler de işitirler.

Tekrar geline, arkasından damada aynı şekilde ikinci ve üçüncü kere sorar ve cevabı işitildikten sonra nikahı kıyan:

“Allah’ın emri, Peygamber’in kavli, İmam-ı Azam’ın ictihadı, şu şahitlerin şahadeti ile ben dahi bu nikahı akdeyledim.’’ der.

İmam, nikah kıyımını “Bismillahirrahmanirrahim, Elahmdülillahi rabbilalemin……. ‘’ ve ‘’ subhane rabbike….’’ şeklinde imam nikahı duası ile tamamlar.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video