23 Temmuz 2024
Genel

Kuran Nasıl Okunur?

Kur’an’ın gönderiliş amacı ve insanlara ulaştırmak istediği mesaj ile toplumumuzun şu an içinde bulunmuş olduğu vaziyet içinde bir mukayese yapıldığında, Kur’an’ın daha ziyade anlaşılmadan okunduğunu ve onun bizlere sunmuş olduğu bireysel ve toplumsal yaşam gayemiz ilgili mesajlardan yeterince faydalanamadığımızı rahatça anlayabiliriz. ‘İslâm ülkeleri’ kavramı şiddet ve terör kavramlarıyla beraber anılmazdı.

Kuran Nasıl Okunur?

Kur’an gereği şeklinde anlaşılmış olsaydı, İslâm dünyası diye tanımlanan toplumlarda ayrımcılık, hukuk ihlâlleri, kültürel saplantıların bir ürünü olan kan davaları, töre cinayetleri, işkence, fuhuş, soygun, rüşvet, yolsuzluk ve dolandırıcılık şeklinde kabahatler bu kadar yaygın olmazdı.

Çünkü saydığımız tüm bu olumsuzluklar, Kur’an’ın indirilmiş olduğu dönemde Mekke camiasında da yaygındı. Kur’an’ın bu niyetlerle okunması, toplumumuzda maalesef yaygındır. Amacına uygun bir şekilde okunmasının yanı sıra, makamlı Kuran nasıl okunur? Sorusu da sıklıkla yöneltilmektedir.

Büyü yahut fal bakanlar, bir anlamda Kur’an’ı bilgisiz insanoğlu sömürmede bir araç olarak görmektedirler. Bu konum, Kur’an’a yapılacak en büyük bir haksızlıktır. Kur’an’dan bazı ayetlerin tıbbın çaresiz kaldığı hastalıklar için okunması, kişiye ruhsal bir rahatlama sağlayabilir.

Çocuklarının Kur’an öğrenmelerini isteyen veliler, çoğu zaman kendileri öldükten ondan sonra arkalarından ruhlarına Kur’an okuyacak birilerinin bulunması amaçlanır. ‘Öldükten sonrasında çocuğumuz hiç eğer eğer eğer olmazsa ruhumuza en azından bir Fatiha okur’ düşüncesi toplumumuzda yaygındır. Oysa bizim yetiştireceğimiz çocuğumuzdan önce ölüp ölmeyeceğimizi kimse bilmesi imkânsız.

Kuran Nasıl Okunur? 1

Bunun yerine; ‘Çocuğum okusun, dinini öğrensin, yaradanın kullarına gönderilmiş olduğu Yüce Kitabı idrak etsin, onun gereklerini yerine getirerek dünya ve ahiret mutluluğuna erişsin ve bizlere de duada bulunsun’ düşüncesi daha doğru ve mantıklıdır. Kuran nasıl güzel okunur? Sorusunun yanıtlarından ziyade, öncelikle dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır.

  • Kur’an okuyanın ağzını temizlemesi ve misvak kullanması müstahaktır. Fert, nimet verenin huzurunda Kur’an’ı tilavet etmekle öteki insanlardan daha faziletli bir duruma gelmektedir. Çünkü kelamı okumak, kelamın sahibiyle iletişime geçmek gibidir.
  • Kıbleye dönerek ve oturarak Kur’an okumak müstahaktır.
  • Abdesti olmayanların Mushaf’a dokunmadan Kur’an okuyabileceklerine dair âlimler içinde ittifak vardır. Zira abdestsiz bireyin Kur’an okuyamayacağı hususunda Kur’an ve sünnette bir yasaklama bulunmamaktadır. Abdestsiz Kur’an okumak caiz ise de abdestli okumak müstahaktır.
  • Kur’an; emin, doğru, dirayeti ve rivayeti bir arada bulunduran bu işin erbabı olan kişilerden öğrendikten ondan sonra okunmalıdır.
  • Tilavetten önce “euzu” çekmek müstahaktır. Okumaya ara verme isteği ile okumayı bıraktıktan daha sonra gene okumaya dönülürse “euzu” tekrarlanır. Sadece mazeretten dolayı okumaya ara verilir ve uzun zamanda araya girmeden okumaya dönülürse “euzu” çekmek gerekmez.

Kuran Nasıl Okunur? 2

Güzel Kur’an nasıl okunur? Sorusunun en önemli yanıtı, hiç şüphesiz ki, hissederek okumaktır. Kur’an, insanlara dünya ve ahiret saadetini sağlamak amacıyla gönderilmiş tanrısal bir nur ve ışıktır. Koyduğu ilkelerle hem dünya yaşamını bununla birlikte ahiret yaşamını düzenlemeler ihtiva eder. Geçmiş milletlerin yapmış oldukları ve adım atarına gelenleri anlatarak ders vermeyi esas alır. İlk muhatap sahabeler Kur’an’ı kendilerine yaşam düsturu olarak seçmişlerdir.

Okurken avuçlarının içine birden alabilecekleri bir nesne gibi Kur’an’a yönelmemişler, sindire sindire okuyarak Kur’an’ın kollarına kendilerini bırakmışlardır. İyi mi Kur’an tertip üzere ağır ağır ve tedricen inmişse okumaları da aynen öyle olmuştur. Neticesinde şaşkınlıklarını zihin berraklığına, karanlıklarını da aydınlığa çevirebilmişlerdir. Aslına bakarsan Kur’an’ın amacı da kendisini okuyanlara bunu vermekti. Kur’an nasıl hızlı okunur? Sorusu, Kur’an okumak isteyen ya da bir kez daha okumak isteyen kişiler tarafından da sıklıkla yöneltilmektedir.

Kuran Nasıl Okunur? 3

Günümüze gelindiğinde konum ilk dönemden değişmeye merdiven dayamıştır. İndiği dönemde Kur’an’a teslim olan ilk neslin aksine, günümüz insanı adeta Kur’an’ı bir nesne gibi görüp avucunun içine almaya çalışmaktadır. Bunu da bir gecede, hata bir iki saate gurup halinde hatmederek, hatim kampanyaları düzenleyerek, ısmarlama hatimler okutturarak, bir amaca ulaşmak için sayılarla Yasin okuyarak ya da okutturarak…

Meydana getirmeye çalışmaktadır. Bu uygulamalar indiriliş amacı ve sahabenin Kur’an’a yaklaşma biçimi ile karşılaştırıldığında hiç de olması ihtiyaç duyulan bir konum olarak karşımıza çıkmamaktadır. Çünkü Kur’an, kendisin iyi mi okunması icap ettiğini gene kendisi bizlere ifade etmektedir.

Etiketler

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video