24 Temmuz 2024
Genel

Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur?

Öğretim görevlisi, geçici ya da kalıcı olarak yüksek öğretim kurumlarında ders veren kişilere verilen addır. Akademik olarak eğitim almaları ya da uzmanlık alanlarının olması gerekmez. Doktorasının da olma zorunluluğu olmayan öğretim görevlileri, eğer doktoralarını tamamlarsa, doçentlik başvurusunda bulunabilirler.

Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur?

Öğretim görevlisi olmak için YÖK web adresinden ve güncel internet sitelerinden konu ile ilgili duyuruları yakından takip etmek gerekir. Bu alanlarda ihtiyaç duyulduğunda ilgili alan ve üniversitelerin adına başvurular duyurulur. Başvuruların süresi genelde 15 günlüktür. Bu süre içinde internet üzerinden ya da belirtilen şekilde başvurular yapılır.

Alınacak olan öğretim görevlisi sayısının 4 katı kadar aday seçimlere çağırılır. Öğretim görevlisi alımı için ön araştırmalarda başvuru yapan kişinin bizzat başvuruda bulunması gerekmez. Seçimler için bir araya gelen komisyonda adayların ilk olarak puanlarına bakılır. Puan değerlendirmesinde ALES puanı, yabancı dil puanı ve not ortalamasının iyi derecede olmasına dikkat edilir.

Puan ortalamasına göre alınacak kişi sayısınca öğretim görevlisi mesleğe başlaması için alınır. Eğer alınmak istenen öğretim görevlisi sayısından daha az başvuru olursa, başvuran adayların tümü göreve alınır.
Öğretim görevlisi olmak ile öğretim üyesi olmak çoğu zaman karıştırılan kavramlardır. Her iki grup da öğretim elemanı olarak isimlendirilse de temelde birbirlerindan farklı görevleri vardır.

Kısaca bahsetme gerekirse öğretim üyesi; akademik kariyeri olan, kendisinden bilimsel araştırmalar yapması beklenen akademik ünvanı olan kişidir. Mesleklerine araştırma görevliliği ile başlar, profosörlük ile sonlandırırlar.

Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur? 1

İlk görevleri bilimsel çalışmalar yapmak olan bu öğretim üyeleri, birinci dereceden memur olarak emekli olurlar. Öğretim görevlilierinin ise bilimsel araştırma yapmaları beklenmez. İlk ve temel görevleri eğitim vermektir. Öğretim üyelerinin üzerinde birikmiş ders yükünü almak için görev yaparlar.

Öğretim görevlisi olma şartları, YÖK resmi sitesinde tüm detayları ile verilmiştir. Bu şartları sağlayan kişiler puanları da yettiğinde açık olan yerlerde öğretim görevlisi olarak işe başlayabilir. Öğretim görevlisi maaşları verdikleri ders sürelerine göre değişebilir. Kadrolu olarak çalışan öğretim görevlilerinin dışında ders başı ücret ile çalışan öğretim görevlileri de mevcuttur.

Bu görevlilerin kazançları bir nevi serbesttir. Ancak gelirlerini garantiye almak için kanunda bir öğretim görevlisinin en az haftada 12 saat ders verme zorunluluğu vardır. Bu da en az 12 saatlik ücreti her hafta öğretim görevlisinin alması anlamına gelir.

Öğretim görevlilerinin doktora yapma zorunluluğu yoktur. Ancak bazı üniversiteler özel şart olarak doktora yapmış öğretim görevlisi ilanı verebilir. Bu durumda adayların şartlara dikkat etmesi ve başvurularını ona göre yapmaları gerekir.

Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur? 2

Doktora eğitimini alıp tamamlayan öğretim görevlileri, öğretim görevlisi doktor ünvanını alır. Araştırma görevlileri doktora yapsa bile öğretim verme yetkisine sahip değildir. Ancak öğretim görevlileri isterlerse bilimsel çalışmalara destek verebilir.

Günümüzde alanında uzmanlaşmış, sektör tecrübesine sahip kişilerin öğretim görevlisi ünvanı ile çalışmaları yaygın görülen bir durumdur. Bu konuda örnek vermek gerekirse, üretim müdürlüğüne kadar yükselmiş bir mühendisin üniversitede ilgili bölümde öğretim görevlisi olarak ders vermesini verebiliriz. Bu tür bir uygulama hem öğrencilerin sektör hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamakta hem de üniversite ile sektörün kaynaşması konusunda bir köprü görevi görmektedir.

Öğretim görevlilerinin çalışma süreleri görev yaptıkları kurum ve bölümlere göre değişiklik gösterebilir. Alana göre görev ve sorumluluklarda değişiklikler olabilir. Bu durumda başvuru yapacak olan adaylar, görevleri hakkında tam bilgi almalı ve daha sonra başvurularını yapmalıdır. Eğer çalışma şartları uygun değilse baştan başvuru yapılmaması gerekir. Göreve başladıktan sonra ilerleyen dönemlerde bazı durumlarda görevlerde ya da sürelerinde değişiklik olabilir.

Etiketler

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video