Seferi Namazı Nasıl Kılınır

Müsafir, köyün veya şehrin evleri hududunu çıkınca seferidir.

Ramazan ayı içinde bulunuyorsa oruç tutmayabilir.

Tutamadığı günleri sonra kaza eder.

Bununla beraber sıhhatine zarar vermeyecekse, orucu tutması daha hayırlıdır.

Müsafir dört rek'atli farzları iki kılar.

Akşam namazının farzını vitir namazını ve dört rek'atli bütün sünnetleri kısaltmadan, tam olarak kılar. 

Bir kimse dört rek'atli farzları, seferi iken dört kılarsa hata etmiş olur.

Bundan dolayı istiğfar etmesi lazım gelir.

Ayrica selamı tehir etmiş olduğundan dolayı sehiv secdesi icab eder.

Ancak seferi iken gittiği yerlerde, mukim imama uyarsa imamla beraber tam kılar.

Şayet kendisi imam olursa iki rek'at kılar ve selam verir.

Kendisine uyan cemaat seferi ise imamla beraber selam verir.

Eğer cemaat seferi değilse, imam selam verdikten sonra cemaat kalkar ve namazını tamamlar.

Kıyamda, isterse Fatiha okur, isterse okumaz.

Okumadığı takdirde okuyacak kadar bekledikten sonra rükû'a gider. 

Yukarıda tarif ettiğimiz müsafir kimse, gittiği şehir veya köyde 15 gün ikamete (kalmaya) niyet ederse, müsafirlikten çıkmış olur ve namazları tam kılar.

15 gün ikamete niyet etmediği halde isinin tamamlanmaması gibi bir sebeple bugün çıkarım, yarin çıkarım diyerek aylarca, hatta senelerce kalsa yine de sefer hükümlerine tabidir. 

Müsâfir kimse, asil vatanına geldiğinde müsafirlikten çıkmış olur.

Asıl vatanında ne kadar az kalsa, yine de mukim olup, tam kılar. 

Müsafir bir kimse, seferde kazaya kalmış olan dört rek'atli farzları seferde veya memleketine döndüğünde iki rek'at olarak kaza eder.

Mukim iken kazaya bırakmış olduğu dört rek'atli namazları ise, seferde iken de dört rek'at olarak kaza eder.

CEVAP VER