25 Temmuz 2024
Genel

Sivil Polis Nasıl Olunur?

Ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamakta en etkili mesleklerden birisidir polislik… Farklı bölümleri olan bu meslek dalına her yıl milyonlarca yeni aday yetiştirilmekte ve yetiştirilen adaylar arasından sınav ile yeni polisler alınmaktadır.

Yeni polis yetiştirilmesi ve alınması için özel eğitimler, özel mülakatlar ve sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlardan başarı ile geçip polis olmaya hak kazanmış olan adaylar, tayinlerinin ardından aldıkları eğitimlere göre görev yerlerinde hizmete başlar.

Sivil Polis Nasıl Olunur? 1

Bazı emniyet şubeleri, özel polis üniforması ile çalışmaz. Normal bir vatandaş gibi sivil kıyafetler ile çalışır. Bu şubelerde görev yapan polisler, sivil polis olarak adlandırılır. Özel harekat timleri için geçerli olan özel harekat polisi olma şartlarına benzer şekilde sivil polis olma şartları yoktur. Her hangi bir polis memuru, atandığı şubeye göre sivil polis olarak görev yapabilir.

Sivil polis olmak için gerekenler polis olmak için gerekenler ile aynıdır. Polislik mesleğine başvurmak için gereken güncel maddeler şu şekildedir.

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4. sınıfta okuyor olmak,
 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) en az (260,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavının puan türlerinin herhangi birinden en az (150,00) ham taban puan almış olmak (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2017) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1992 – 01 Ekim 1999 tarihleri arasında doğmuş olmak),
 • Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Sivil Polis Nasıl Olunur?

 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

 1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

Sivil Polis Nasıl Olunur? 3

 • Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Yukarıdaki maddelerde yer alan fiziiki şartları da taşıayn herkes polis olmak için başvuruda bulunabilir. Yapılan mülaket ve değerlendirmelerin ardından alınan puana göre polis adayları belirlenip eğitimlerine başlanabilir.
Nasıl sivil polis olunur ya da nasıl sivil polis olunur sorularının cevabı olarak polis olmaya hak kazanan adayların şubelerine göre değişiklik gösterebileceği bilgisini verebiliriz.

Sivil Polis Nasıl Olunur? 2

Bazen resmi görev yapan merkezlerde de göreve göre sivil çalışılabilir. Sivil polisler her ne sebeple olursa olsun görev alanları içinde bir vatandaşa kimlik sorduğunda kendi kimlikleri de istendiğinde polis kimliklerini göstermek zorundadır.

Etiketler

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video