18 Temmuz 2024
Genel

Tesbihat Nasıl Yapılır?

Beş vakit namazdan sonra dua etmek ve tesbihat yapmak, namaza dahil değildir. Fakat Hazreti Ayşe’den nakledilen rivayetlere göre Peygamber Efendimiz, her namazdan sonra dua ederek, tesbihat yapmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Ancak bu ibadeti yerine getirirken bazı kurallara uymak gerekmektedir.

Tesbihat Nasıl Yapılır? 1

Peygamber Efendimizin bir hadisinde buyurduğu üzere namaz sonrası tesbihat yapmak için 33 kez subhanallah, otuz üç defa elhamdülillah, otuz üç defa Allahuekber demelidir. Bu sayıların toplamı doksan dokuz etmektedir. Bu sayıyı yüze tamamlamak için bir kez de la ilahe illallah demek gerekmektedir. Peygamber efendimizin hadisine göre her namazdan sonra bu ibadeti yerine getiren kulların günahları denizler kadar bile olsa, Allah onları bağışlayacaktır.

Tesbihat yapımı Peygamber efendimiz tarafından namazlardan sonra bizzat uygulanmıştır. Hatta namazdan sonra tesbihat yaparken, bunu yüksek sesle yaptığı rivayet edilmiştir. Bu sebeple bu zikrin cemaatle birlikte yüksek sesle yapılmasında bir sakınca görülmemektedir. Kimi din alimlerine göre bu zikrin, ilahi biçimine dönüştürülerek, müzikli olarak söylenmesi caiz değildir.

Bunun yerine Hazreti Muhammed’in yaptığı gibi tesbih çekerek ibadeti yerine getirmek daha doğru olacaktır. Çünkü kullara düşen görev, peygamberin hayatını örnek almak ve onun yaşayış biçiminde uyguladığı davranışları yerine getirmektir.

Namaz Sonrası Tesbihatta Yapılması Gerekenler

Namaz bitip de selam verdikten sonra, tesbihata başlamak için “Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram” denilmelidir. Ardından da peygamber efendimize salavat getirilir. Salavatın ardından da Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim denilmelidir. Bu ifade “Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederek onun sıfatlarının en kemal, yüce sıfatlar olduğunu kabul ederim. Allah’tan başka ilah yoktur. İnsanların ihtiyaçlarını veren ve kötülükleri def eden yalnızca Allah’ın gücüdür” demektir.

Tesbihat Nasıl Yapılır? 2

Namazdan sonra tesbihat yaparken bu sözleri söyleyerek tesbihata başlamak sevaptır ve günahların bağışlanması içindir. Çünkü Allah, kullarını bağışlamak için vesileler yaratır. Bu dualar da Allah’ın insanlara mağfiret etmesi için aracı olacak dualardır. Bu sözleri söyledikten sonra, bir kez Ayetel Kürsi’yi okumak, sonrasında da tesbihata başlamak gerekmektedir.

Hatta bu tesbihat yatsı namazından sonra yapılıyorsa, Bakara suresinin son iki ayeti olan Amener Resulü’yü okumak, ardından Ayetel Kürsi’ye geçmek daha uygun olacaktır. Amener Resulü, yatsı namazından sonra okunmaktadır.

Tesbihat bittikten sonra tesbihat duası yapılmalıdır. Bu duanın belirgin bir şekli olmamakla birlikte kişi, günahlarının bağışlanması ve dünyada Allah’tan başka hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak, sağlıklı olmak, ailesinin ve kendisinin geçimini sağlamak, haram yollara sapmamak için dua edebilir. En sonunda da Fatiha suresini okuyarak tesbihat sonlandırılmalıdır.

Tesbihat Nasıl Yapılır? 3

Tesbihat nasıl yapılır diyanet işleri tarafından yapılan açıklamalar da bu şekildedir. Günümüzde tesbihatı bu şekilde yapmak, camilerdeki namazlardan sonra da kabul edilmekte ve uygulanmaktadır.

 Namazdan Sonra Tesbihat Yapmanın Fazileti

Namazlardan sonra tesbihat yapmak, farz değil sünnettir. Sünnetler, yüzyıllardır devam ettirilen örnek davranışlardır. Bu davranışlar bizzat Hazreti Muhammed’in örnek yaşantısından aktarılmıştır. Bunlar terk etmek, İslamiyet’in özünden uzaklaşmak demektir. Dolayısıyla onun yapmış olduğu her davranışı benimsemek, örnek almak en hayırlısı olacaktır. Tesbihat da peygamber efendimiz tarafından topluma üretilen örnek bir ibadet biçimidir.

Peygamber Efendimiz, namaz sonrası yapılan tesbihatı, kendi çağında yaşayan kullara öğretmiştir. Bu tesbihatın kendilerinden sonra gelecek nesillere aktarılması için de öğütlerde bulunmuştur. Hayat boyu namazlardan sonra bu zikre devam eden kulların, günahların bağışlanacağını ifade etmiştir.

Etiketler

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video